Naujoji programa: paraiškų vertinimas balais
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.01

Naujoji programa: paraiškų vertinimas balais

Naujoji programa: paraiškų vertinimas balais
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programai (KPP) įgyvendinti numatyta skirti 1,977 mlrd. eurų Europos Sąjungos (ES) paramos lėšų. Siekiant užtikrinti efektyvų jų administravimą, naujojoje KPP numatyta nemažai svarbių pokyčių, o Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prioritetas – sąžiningas paramos gavėjas. Tarp svarbiausių pokyčių – pakeista paraiškų vertinimo metodika.
 
„Mūsų prioritetas – sąžiningas paramos gavėjas, pasirengęs prisidėti prie kaimo plėtros programos tikslų įgyvendinimo: kurti konkurencingus ūkius ar verslus, didinti darbo vietų skaičių kaimo vietovėse, vystyti alternatyvų žemės ūkiui verslą. Tokiam paramos gavėjui visada esame pasirengę padėti, kartu ieškodami abiem šalims priimtinų sprendimų“, - sako NMA direktorius Erikas Bėrontas.
 
Paraiškoms vertinti – balų sistema
 
Atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos parengtą teisyną, pakeista paramos gavėjų atrankos metodika. Pareiškėjai paramai gauti bus atrenkami taikant balus už tam tikrų projektų atrankos kriterijų atitikimą. Siekiant gauti paramą, surinkti tam tikrą balų skaičių – būtina.
 
Atrankos kriterijų numatyta daug ir įvairių, kiekvienai priemonei jie patvirtinti skirtingi. Be to, kiekvienam kriterijui yra nustatyti balai. Pavyzdžiui, jei vienas iš atrankos kriterijų – turimas didesnis ūkis, didelio ūkio savininkui skiriama, pavyzdžiui, 20 balų, mažesnį ūkį valdančiam pareiškėjui – 10, o visai mažą – 5 balai. Analogiškai bus vertinamas pareiškėjo atitikimas kitiems projektų atrankos  paramai gauti kriterijams.
 
Skirtingai nuo ankstesniojo finansavimo laikotarpio papildomos lėšos konkrečios priemonės konkrečiam šaukimui nebebus skiriamos. Tai užtikrins sklandesnį paraiškų vertinimą, o pareiškėjams bus paranku ir todėl, kad  užuot gaišę laiką viliantis, kad atsiras papildomų lėšų, jie galės kreiptis paramos pagal kitą priemonę arba palaukti naujo paraiškų teikimo etapo.
 
Naujovių yra daugiau, jos numatytos siekiant užtikrinti efektyvesnį paramos administravimą, kurio naudą pajus ir pareiškėjai bei paramos gavėjai. Pokyčių yra ne tik atskirų KPP priemonių, bet ir bendrosiose naujojo laikotarpio paramos administravimo taisyklėse.
 
Stebėti paraiškos būseną – specialiame portale
 
Pareiškėjai gali stebėti savo pateiktos paraiškos administravimo būseną NMA sukurtame informaciniame portale portal.nma.lt. Čia taip pat galima matyti išmokėtą paramos sumą, keisti kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį, iš karto sužinoti apie paraiškoje rastus neatitikimus ir atlikti kitus veiksmus. Informacinis portalas nuolat tobulinamas, siekiant, kad pareiškėjui būtų pateikta kuo detalesnė informacija apie atskirus paraiškos administravimo etapus, atliktų patikrų rezultatus, pritaikytas sankcijas ir kt.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. balandžio 1 d. 16:32