Naujo finansinio periodo pradžioje – konstruktyvi diskusija su miškininkystės sektoriaus atstovais
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.25

Naujo finansinio periodo pradžioje – konstruktyvi diskusija su miškininkystės sektoriaus atstovais

Naujo finansinio periodo pradžioje – konstruktyvi diskusija su miškininkystės sektoriaus atstovais
Sausio 25 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vyko diskusija, kurios metu buvo aptartos miškininkystės sektoriaus paramos administravimo aktualijos. Joje be NMA atstovų ir socialinių partnerių dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos atstovai.
 
Diskusiją pradėjęs NMA direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas pažymėjo: „Norime, kad NMA vykdomas paramos administravimo procesas atitiktų visus klientų lūkesčius. Susitikimų tikslas yra tobulinti, gerinti paramos skirstymo procesus“.
 
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis padėkojo už tai, jog NMA nuolat organizuoja susitikimus ir įsiklauso į socialinių partnerių siūlymus: „Ačiū už iniciatyvą, mus visuomet maloniai nuteikia agentūros nuoseklus darbas – jūs ne tik sukviečiate į susitikimą, bet ir pakomentuojate visus iškeltus klausimus bei pasiūlote sprendimus“.
 
Susitikimo metu NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė pristatė svarbiausius administravimo proceso pakeitimus: pereita prie dokumentų teikimo tik elektroniniu būdu, sumažintas paklausimų skaičius, pereita prie paklausimų telefonu, paramos gavėjai informuojami apie įvertintus mokėjimo prašymus bei kitus svarbius paramos administravimo etapus, taikant „Lean“ metodus optimizuojami paraiškų bei mokėjimo prašymų vertinimo procesai. Ji taip pat įvardijo dažniausiai pasitaikančias klaidas pagal miškininkystės priemones, apžvelgė patikrų vietoje statistiką ir dažniausiai fiksuojamus neatitikimus bei įvardijo NMA atliekamus veiksmus, kuriais siekiama sumažinti patikrų skaičių, tobulinti kontrolės procesą, mažinti pritaikomų sankcijų skaičių, supaprastinti paraiškų pateikimą, pagreitinti paramos išmokėjimą. Taip pat miškininkystės sektoriaus atstovai paskatinti naudotis „NMA agro“ programėle ir ja naudojantis pranešti apie įgyvendintus reikalavimus.
 
Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Smilgaitytė pristatė naujojo laikotarpio miškininkystės priemones, pagrindinius reikalavimus, išmokų dydžius. Susitikimo metu sutarta, kad rengiant paramos priemonių įgyvendinimo taisykles labai svarbu atskirų diskusijų metu aptarti kylančius klausimus, užtikrinti proceso aiškumą – tai padės parengti kokybiškas paraiškas ir efektyviai panaudoti paramos lėšas.
 
Aktyvios ir efektyvios diskusijos metu buvo iškelti aktualūs socialiniams partneriams klausimai, pateikti siūlymai dėl paramos administravimo proceso tobulinimo – jie, kaip įprasta, bus užfiksuoti veiksmų plane ir įgyvendinami. NMA dėkoja susitikimo dalyviams už išsakytus pasiūlymus ir kviečia toliau efektyviai bendradarbiauti.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 26 d. 08:59