Nauji reikalavimai naudojantiems augalų apsaugos produktus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.03.30

Nauji reikalavimai naudojantiems augalų apsaugos produktus

Nauji reikalavimai naudojantiems augalų apsaugos produktus
Šiais metais įsigaliojo augalų apsaugos produktų naudojimo apribojimai ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) deklaruojamuose plotuose. Siekiančius žalinimo išmokų ūkininkus supažindiname su naujausiais reikalavimais.
 
Primename, kad ūkininkai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti EASV. Draudimu naudoti augalų apsaugos produktus EASV siekiama pagerinti aplinkosauginį žalinimo veiksmingumą.
 
Jei EASV užskaitai sėjamas įsėlis, naudoti augalų apsaugos produktus draudžiama deklaruojamų augalų plotuose iki jų derliaus nuėmimo. Įsėlis turi būti išlaikomas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Išlaikyti įsėlį galima trumpiau, nei nurodyta, jei sėjami žieminiai augalai. Tuomet išlaikymo terminas baigiasi, kai jame pasėjami žieminiai augalai. Augalų apsaugos produktus draudžiama naudoti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba įsėlio išlaikymo laikotarpiais. Pagrindinės deklaruojamos augalų rūšies plotuose, kai juose įsėtas įsėlis, augalų apsaugos produktus naudoti leidžiama.
 
Jei žalinimo tikslais sėjamas posėlis, draudimas naudoti augalų apsaugos produktus galioja posėlinės kultūros išlaikymo laikotarpį. Posėlio išlaikymo terminas prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi spalio 15 d. Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites.  Kaip ir įsėlio atveju, augalų apsaugos produktus draudžiama naudoti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba posėlio išlaikymo laikotarpiais.
 
EASV plotuose deklaruojant azotą kaupiančius pasėlius, naudoti augalų apsaugos produktus draudžiama nuo sėjos pradžios iki derliaus nuėmimo.
 
Tuo tarpu juodojo ir žaliojo pūdymo plotuose, skirtuose įgyvendinti žalinimo reikalavimus, augalų apsaugos produktai nenaudotini nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad sėklos beicavimas prilyginamas augalų apsaugos produktų naudojimui.
 
Su augalų apsaugos produktų sąrašu galima susipažinti Valstybinės augalų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje paspaudus šią nuorodą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 4 d. 10:17