Nauja veiklos sritis neišgąsdino – pateikta 16 Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.07.02

Nauja veiklos sritis neišgąsdino – pateikta 16 Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškų

Nauja veiklos sritis neišgąsdino – pateikta 16 Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškų
Birželį pirmą kartą buvo renkamos Lietuvos kaimo tinklo (LKT) paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Per palyginus trumpą paraiškų surinkimo laikotarpį (nuo birželio 3 d. iki birželio 28 d.) pagal naująją veiklos sritį gauta net 16 paraiškų.
 
Prašoma paramos suma – 485,5 tūkst. Eur.
 
Parama pagal KPP veiklos sritį galima pasinaudoti KPP žinomumui didinti, skatinti kaimo plėtros dalyvius aktyviai dalyvauti žemės ūkio, miškų ūkio, kaimo plėtros procesuose, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus, viešinti EIP veiklos grupių veiklą ir kt.
 
Minėtoms veikloms vykdyti šiuo paraiškų rinkimo etapu iš viso skirta 400 000 Eur paramos lėšų. Susumavus paraiškų rinkimo rezultatus paaiškėjo, kad Lietuvos kaimo tinklo narių pateiktose paraiškose bendra prašoma paramos suma viršijo šiai veiklai skirtąją ir sudaro beveik 485,5 tūkst. Eur.
 
Dauguma pareiškėjų – Kauno apskrityje esantys LKT nariai. Primename, kad paraiškas gauti paramą galėjo teikti nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys, pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu.
 
Atrankos kriterijai
 
Šiuo metu jau vertinama pateiktų paraiškų atitiktis atrankos kriterijams. Pagal surinktą atrankos balų skaičių bus sudaryta paraiškų prioritetinė eilė.
 
Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Projektas bus įgyvendinamas:
  • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
  • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
  • iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
 
2. Projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, taip prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo (projekto rezultatas – pasiūlomi konkretūs problemos sprendimo būdai, siūlymai dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo) – suteikiama 20 balų.
 
3. Projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:
  • daugiau nei 150 asmenų – 40 balų;
  • nuo 101 iki 150 asmenų įskaitytinai – 30 balų;
  • nuo 51 iki 100 asmenų įskaitytinai – 20 balų;
  • nuo 31 iki 50 asmenų įskaitytinai – 10 balų.
 
4. Projektas skirtas gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaidai – suteikiama 20 balų.
 
Didžiausias galimas balų skaičius – 100. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta.
 
Paramos suma priklauso nuo organizuojamo renginio
 
Vienam projektui vykdyti bus kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis bus skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, į paramos sumą įskaitant PVM. Parama projektui priklausys nuo to, kokius renginius suorganizuos LKT narys (teminiai renginiai, „Gerieji KPP pavyzdžiai“, „Atviras ūkis“, KPP viešinimo akcija).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 3 d. 11:16