Naudinga informacija NMA pirkimų sistemos naudotojams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.29

Naudinga informacija NMA pirkimų sistemos naudotojams

Naudinga informacija NMA pirkimų sistemos naudotojams
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia pareiškėjus ir paramos gavėjus atlikti pirkimus naudojantis NMA interneto svetainėje esančia pirkimų sistema.
 
Primename, kad sistema gali naudotis pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurie yra ne perkančiosios organizacijos ir atlieka pirkimus vadovaudamiesi Žemės ūkio ministerijos patvirtintomis pirkimų taisyklėmis.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad pirkimus per šią informacinę sistemą gali atlikti tik tie NMA klientai, kurie pretenduoja gauti paramą ir yra jau pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones. Pasitaikė atvejų, kad sistemoje buvo paskelbta informacija apie vykdomą pirkimą, bet sistemos administratorius nustatė, kad pirkimo vykdytojas nepateikė paraiškos gauti paramą. Tokiais atvejais pirkimų skelbimai atmetami.
 
Sistema gali naudotis ir tiekėjai: jie gali registruotis pirkimų sistemoje ir teikti savo pasiūlymus. Norėtume pažymėti, kad galima teikti pasiūlymus tik dėl konkretaus pareiškėjo ar paramos gavėjo paskelbto pirkimo. Kitaip tariant, šioje sistemoje negalima skelbti bendros informacijos apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas arba atliekamus darbus.
 
Prie sistemos galima prisijungti NMA svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“.
 
Išsamesnės informacijos apie pirkimo sistemos veikimą, registraciją, skelbimus, pasiūlymų teikimą galite rasti meniu punkte „Projektų vykdytojų pirkimai“ esančiame Naudotojo vadove
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. gegužės 7 d. 10:39