Naudinga informacija apie paramą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.27

Naudinga informacija apie paramą

Naudinga informacija apie paramą
Prasidėjus žemės ūkio naudmenų, pasėlių bei gyvulių deklaravimui, kviečiame ūkininkus pasinaudoti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) interneto svetainėje skelbiama naudinga informacija.
 
Trumpai aptarsime www.nma.lt skilties Tiesioginės išmokos turinį.
 
Taisyklės ir dokumentų formos
 
Išskleidę šią nuorodą pareiškėjai gali susipažinti su teisės aktais, kurių privalu laikytis siekiant gauti tiesiogines išmokas bei paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros programos priemones. Taip pat čia pateikiamos 2018 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos bei kitų dokumentų (dėl valdos perdavimo, dėl žemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklos sąnaudų ir t. t.) formos.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad ši nuoroda buvo papildyta ūkininkams aktualiomis žemės ūkio paskirties žemės nuomos ir žemės ūkio paskirties žemės panaudos sutarties pavyzdinėmis formomis.
 
Apie schemą / statistika
 
Aktyvavę nuorodos dalį „Apie schemą“ svetainės lankytojai gali susipažinti su tiesioginių išmokų paramos schemomis. Taip pat čia pateiktos nuorodos į su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių platesnius aprašymus. Lentelėje „Svarbu“ pareiškėjai greitai suras informaciją, susijusią su paraiškos priėmimu. O nuorodos dalyje „Statistika“ lankytojai galės rasti statistinę informaciją apie kiekviename rajone pateiktas paraiškas.
 
Išmokų dydžiai ir skaičiuoklės
 
Aktyvavę nuorodą ūkininkai gali sužinoti 2017 ir praėjusių metų patvirtintus išmokų dydžius. Taip pat norintys 2018 m. deklaruoti tiesiogines išmokas čia ras žalinimo reikalavimų skaičiuoklę. Be to, ūkininkai gali apsiskaičiuoti numatomus tiesioginių išmokų dydžius 2016–2020 m. pagal atskiras schemas.
 
Kaip išvengti pažeidimų
 
Išskleidę nuorodą pareiškėjai ras svarbios informacijos, kuri padės išvengti pažeidimų ir galimų sankcijų. Čia galima rasti:
 • patarimų, kaip pasiruošti patikrai;
 • informacijos apie tai, kas tikrinama atliekant deklaruotų plotų, mėsinių galvijų patikras;
 • informacijos apie atrankos patikroms būdus;
 • informacijos apie tinkamas sąlygas patikroms atlikti;
 • informaciją apie patikrų įrankius (įsipareigojimų, laukų ribų tikrinimas nuotoliniu būdu; plotinių priemonių patikrose naudojami prietaisai);
 • tiesioginių ir kitų išmokų už deklaruotą plotą atmintines ir rekomendacijas;
 • paraiškose nustatytų neatitikimų aprašus;
 • planuojamų patikrų grafiką;
 • pareiškėjams taikomus rizikos kriterijus;
 • informaciją apie 2017 m. atliekant patikras nustatytų pažeidimų (žalinimo, šienavimo, gyvulių ženklinimo ar registravimo ir kt.) mastus žemėlapiuose;
 • svarbiausių darbų datas (pagal pasirinktą datų rėžį).
Paraiškų priėmimo sistema
 
Jei ūkininkas nori savarankiškai pateikti paraišką internetu, prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos jis gali aktyvavęs šią nuorodą.
 
Mano paraiškos duomenys
 
Ši nuoroda susieta su informaciniu portalu. Prisijungę galite matyti savo paraiškos (-ų) duomenis, savarankiškai keisti informavimo apie išmokas būdą, sąskaitos numerį, kitą kontaktinę informaciją, matyti patikrų nuotraukas, preliminarius vertinimo terminus, pritaikytas sankcijas ir kt.
 
D.U.K.
 
Nuorodoje „Dažniausiai užduodami klausimai“ pateikti atsakymai į daugeliui žemdirbių rūpimus klausimus. Čia ūkininkai suras atsakymus ir į pavasarį vykusių seminarų metu pateiktus klausimus.
 
Naujienos
 
Atvėrę šią nuorodą pareiškėjai turi galimybę susipažinti su visais naujausiais tiesioginių išmokų kategorijai priskiriamais straipsniais.
 
Tiesioginės išmokos po 2020 m.
 
Po 2020 metų, supaprastinus paramos teikimo mechanizmą, planuojama įgyvendinti idėją – ūkininkams mokėti paramą jiems neteikiant paraiškos. Siekdama šio tikslo NMA aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kurie vykdomi kartu su Europos kosmoso agentūra, Europos Komisija ir kitomis Europos Sąjungos šalių mokėjimo agentūromis. Su planuojamais tiesioginių išmokų mokėjimo pokyčiais svetainės lankytojai gali susipažinti pažiūrėję vaizdo siužetą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 27 d. 09:32