Nacionalinio kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.03.19

Nacionalinio kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas

Nacionalinio kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas
Nuo 2014 m. kovo 13 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ (Tinklas). Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritorinių paramos administravimo skyrių darbuotojai paraiškas priims:
  • iki 2014 m. lapkričio 29 d. (pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos V–VI kryptis);
  • iki 2014 m. gruodžio 31 d. (pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos VII kryptį).
 
Remiamos kryptys
 
2014 metais paramos pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ gali kreiptis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti Tinklo nariai, įgyvendindami projektus pagal papildomą 2013–2014 metų ir 2015 metų veiksmų planą.
 
Šiais metais parama teikiama pagal penktąją, šeštąją ir septintąją kryptis. Pagal penktąją kryptį parama skiriama kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimui Europos Sąjungos organizacijose, pagal šeštąją kryptį – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir kaimo plėtra, įgyvendinimui, pagal septintąją kryptį – Tinklo valdymui.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad parama teikiama tik viešojo pobūdžio (ne pelno) projektams. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Galimas projektų paramos sumas ir išsamų tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą galima rasti KPP veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Pagrindinis Tinklo uždavinys – siekti darnios kaimo plėtros
 
Lietuvos kaimo tinklas yra atvira struktūra, todėl dalyvauti jo veikloje gali visos su KPP įgyvendinimu susijusios ir (arba) kitaip prie žemės, miškų ir maisto ūkio ir kaimo plėtros prisidedančios nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios organizacijos, savivaldybės, valstybės institucijos, įstaigos. Privatūs juridiniai asmenys (įmonės) Tinklo nariais būti negali.
 
Pagrindinis Tinklo uždavinys yra sujungus kaimo plėtros procese dalyvaujančias valstybės institucijas, įstaigas bei nevyriausybines organizacijas, mokslo institucijas, verslo sektoriui atstovaujančias institucijas siekti darnios kaimo ir žemės ūkio plėtros.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 12:29