Nacionalinei mokėjimo agentūrai – 20!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.11

Nacionalinei mokėjimo agentūrai – 20!

Nacionalinei mokėjimo agentūrai – 20!
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto parama jau ne vienerius metus padeda augti Lietuvos ūkiui. Didžiuojamės, kad prie šalies modernių ūkių, klestinčių verslų, gražėjančių kaimų kūrimo prisideda ir Europos Sąjungos paramą administruojanti Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Šiandien NMA ypatinga diena – švenčiame 20 metų veiklos sukaktį.
 
Žmonių gyvenime pirmieji 20 metų žymi didelius pokyčius, kai iš bejėgio kūdikio tampama suaugusiu atsakingu žmogumi. 1999 metais NMA žengė pirmuosius žingsnius, su kiekvienais metais augo, kaupė paraiškų vertinimo, paramos administravimo, kontrolės patirtį, ieškojo būdų, kaip padėti šalies ūkininkams kuo paprasčiau pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama. Sulaukusi brandaus amžiaus NMA jau projektuoja paramos administravimo ateitį, kai pritaikiusi šiuolaikines technologijas iš kontroliuojančios institucijos taps žemdirbių partnere. Šiandien, pažymėdami NMA 20 metų veiklos sukaktį, norime pasidžiaugti savo veiklos rezultatais, kuriuos pasiekėme profesionalių, atsakingų bei motyvuotų darbuotojų kasdienio darbo dėka.  
 
Per 20 metų šalies ūkininkus pasiekė 11 mlrd. Eur paramos
 
NMA yra vienintelė akredituota institucija Lietuvoje, administruojanti paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. NMA administruoja dagiau kaip 250 skirtingų paramos priemonių ir veiklų. Bendras NMA klientų (šalies ūkininkų, kaimo verslininkų, bendruomenių, žuvininkų, miškininkų) skaičius siekia 150 tūkst., kuriems kasmet išmokama 900 mln. Eur paramos. Nuo NMA veiklos pradžios paramos gavėjus iš viso pasiekė 11 mlrd. Eur Europos Sąjungos ir biudžeto lėšų.
 
Paramos administravimo etapai nuo 1999 metų
 
NMA įsteigta 1999 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, pavedant jai administruoti valstybės paramos ir Europos Sąjungos stojimo paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programos (SAPARD) lėšas. 2001 m. Europos Komisija NMA suteikė teisę savarankiškai administruoti šią paramą, kuri nemažai daliai Lietuvos ūkininkų tapo pirmąja galimybe modernizuoti savo ūkius. Visa SAPARD parama, apie 577 mln. Lt (167 mln. Eur), buvo sėkmingai panaudota.
 
Svarbus NMA veiklos etapas prasidėjo 2004 m. Lietuvai įstojus į ES. Tuomet ūkininkams buvo pradėtos mokėti tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, taip pat prasidėjo dviejų programų įgyvendinimas: Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano bei struktūrinės paramos pagal Bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioritetą. Pagal pirmąją paminėtą programą šalies ūkininkams buvo išmokėta 2,3 mlrd. Lt (666 mln. Eur), struktūrinės paramos – 660 mln. Lt (173 mln. Eur).
 
2007 m. NMA atvertė naują savo veiklos puslapį – prasidėjo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonių administravimo etapas. Programai įgyvendinti buvo skirta 7,9 mlrd. Lt (2,287 mlrd. Eur) Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų (paskutiniai paraiškų rinkimai buvo skelbiami 2014 m. pabaigoje). Visos Kaimo plėtros programai įgyvendinti skirtos lėšos buvo sėkmingai panaudotos.
 
Šiuo metu NMA administruoja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, programai įgyvendinti skirta 2,09 mlrd. Eur Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų. Galima pasidžiaugti, kad pagal naujos programos priemones paramos gavėjams jau išmokėta 1,18 mlrd. Eur. Skaidriai teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius, – vienas iš 2014–2020 metų laikotarpio strateginių tikslų.
 
Reikšmingą paramos šalies žemdirbiams dalį sudaro tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus – nuo 2004 m. šalies žemdirbiams iš viso išmokėta 4,5 mlrd. Eur paramos. Kasmet išmokos mokamos vis sparčiau, per tą patį laikotarpį išmokama vis didesnė paramos suma. Pavyzdžiui, jei 2014 m. nuo spalio 16 d. (avansinių išmokų pradžios) iki metų pabaigos ūkininkai sulaukė 258 mln. Eur sumos, tai 2018 m. žemdirbius pasiekusi paramos suma buvo daugiau kaip pusantro karto didesnė – NMA ūkininkų sąskaitas papildė 415 mln. Eur išmokų suma.
 
NMA taip pat administruoja nacionalinėmis lėšomis finansuojamas priemones, Europos Sąjungos paramą žuvininkystės, bitininkystės sektoriams, paramą vaisių ir daržovių gamintojų grupėms.
 
Šiuolaikinių technologijų taikymas paramos administravimo procese
 
Paramos administravimo procesų automatizavimas, elektronizavimas, robotizavimas yra vieni iš svarbiausių NMA veiklos prioritetų. Automatizavus, elektronizavus, robotizavus pocesus, padidėja ne tik administravimo procesų efektyvumas ir skaidrumas, bet ir sumažėja klaidų kiekis, administravimo išlaidos.
 
Nuo 2015 m. pareiškėjams buvo sudaryta galimybė teikti paraiškas elektroniniu būdu naudojantis Žemės ūkio informacine sistema (ŽŪMIS). Taip pat paramos gavėjai per ŽŪMIS gali teikti mokėjimo prašymus, projektų įgyvendinimo ataskaitas, kitus dokumentus. NMA klientų, įvertinusių šios sistemos privalumus nuolat daugėja, nes taip taupomas laikas, išvengiama klaidų, lanksčiai galima rinktis paros laiką pateikti dokumentus.
 
NMA yra pirmoji valstybinė įstaiga, 2017 m. įdarbinusi robotą (Robis NeMigA), kuriam priskiriama vis daugiau užduočių, susijusių su didelės apimties pareiškėjų duomenų apdorojimu NMA naudojamose sistemose.
 
2018 m. startavo mobilioji programėlė „NMA agro“. Programėlė skirta ūkininkams, kurie nori informuoti NMA apie atliktas veiklas, įgyvendintus investicinius projektus, taip pat pranešti apie problemas, susijusias su skirtos paramos įsipareigojimais. Be to, naudodamiesi programėle, neabejingi Lietuvos gyventojai gali pateikti informaciją apie galimai neprižiūrimus laukus.
 
NMA specialistai nuolat tobulina ir plečia elektronines paslaugas, taip pat ieško naujų galimybių, kaip šiuolaikines technologijas pritaikyti administravimo procesuose. Jau dabar atliekant nuotolines patikras laukų stebėsenai naudojami palydoviniai vaizdai. Lietuva – viena Europos Sąjungos šalių iniciatorių, siekianti visos Europos Sąjungos mastu taikyti laukų agrarinės būklės stebėsenos iš kosmose esančių palydovų sistemą. Naujuoju programiniu laikotarpiu įdiegus automatinę nuolatinio laukų stebėjimo informacinę sistemą ne tik sumažės kontrolės kaštai, administracinė našta ūkininkams, bet NMA iš kontroliuojančios institucijos taps ūkininko partnere.
 
NMA misija – būdama patikima ir pažangi organizacija suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 11 d. 08:47