Moksliniams tyrimams finansuoti bus išmokėta 700 tūkst. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.21

Moksliniams tyrimams finansuoti bus išmokėta 700 tūkst. Eur paramos

Moksliniams tyrimams finansuoti bus išmokėta 700 tūkst. Eur paramos
Vykdantiems žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinius tyrimus bei taikomąją veiklą Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) iki metų pabaigos išmokės 700 tūkst. Eur nacionalinės paramos. Taip pat šiais metais beveik 125 tūkst. Eur nacionalinės paramos turėtų pasiekti ir tarptautinius mokslinius projektus vykdančius pareiškėjus.
 
Avansinės išmokos mokslinių tyrimų projektų vykdytojus pasiekė dar 2020 m. sausio mėnesį, o likusi paramos dalis bus išmokėta artimiausiomis dienomis dar šiais metais. Mokslinius tyrimus vykdančius paramos gavėjus iš viso per šiuos metus pasieks 700 tūkst. Eur nacionalinės paramos. Į paramą galėjo pretenduoti mokslo ir studijų institucijos ir mokslinių tyrimų institutai arba mokslininkų grupės, susivienijusios vykdyti projektą. 
 
Iš viso parama skirta 35 Žemės ūkio ministerijos patvirtintiems projektams bei tiems, kurie NMA laiku pateikė tarpinę arba galutinę išlaidų pagrindinę suvestinę ir įvykdė kitus reikalavimus. Dalis projektų bus tęsiami ir ateinančiais metais.
 
Paramos lėšomis paramos gavėjai gali kompensuoti išlaidas, patirtas įsigyjant reikiamus prietaisus bei įrangą, medžiagas, regentus, instrumentus, darbo saugos priemones, naudojamas mokslinių tyrimų vykdymo metu, taip pat pagal sutartis vykdomų mokslinių tyrimų, techninių žinių, patentų išlaidas bei apmokėti personalo ir papildomas išlaidas.
 
Taip pat NMA 2020 metais planuoja išmokėti beveik 125 tūkst. Eur nacionalinės paramos lėšų 4 Žemės ūkio ministerijos patvirtintiems tarptautiniams moksliniams projektams, kuriuos Lietuvos Respublikos pareiškėjai vykdo kartu su kitų valstybių partneriais. Projektai yra tęstiniai ir toliau bus vykdomi ateinančiais metais.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 21 d. 08:56