Mokėjimų prašymai – iki gegužės 31 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.24

Mokėjimų prašymai – iki gegužės 31 d.

Mokėjimų prašymai – iki gegužės 31 d.
Ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ veikloje ir pateikę paraiškas 2012 metais, iki š. m. gegužės 31 d. privalo pateikti mokėjimo prašymus. Atkreipiame dėmesį į paramos gavėjų prisiimtus įsipareigojimus.
 
Tęsiantys įsipareigojimus pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ paramos gavėjai mokėjimo prašymus NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams turi pateikti du kartus. Pirmasis mokėjimo prašymas teikiamas po 3-ejų verslo plano įgyvendinimo metų. Antrasis – pasibaigus visam 5-erių metų laikotarpiui.
 
Kadangi 5-eri investiciniai metai 2012 m. pateikusiems paraiškas ūkininkams baigėsi praėjusiais metais, 2017 m. jie turi pateikti antrąjį mokėjimo prašymą.  Nustatytas galutinis mokėjimo prašymų pateikimo terminas – gegužės 31 d.
 
Kartu su mokėjimo prašymais NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams privalu pateikti ir investicijų įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus bei buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas. Taip pat būtina pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi atsiskaitymai su rangovais, tiekėjais ir paslaugų teikėjais buvo atlikti per bankines institucijas.
 
Jei investicijos buvo įsigytos po 2015 m. gegužės 6 d., reikia vadovautis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Tai reiškia, kad paramos gavėjai prieš įsigydami prekes, paslaugas, darbus turi atlikti tiekėjų apklausą. Pirkimo dokumentus būtina pateikti su mokėjimo prašymu.
 
Pažymėtina, kad paramos gavėjai per visą paramos teikimo laikotarpį (5-erius metus) privalo investuoti į savo ūkį ne mažesnę kaip 7 499 Eur sumą. Taip pat ūkininkai per pirmuosius trejus metus turi padidinti savo valdomo ūkio ekonominio dydžio vienetą (EDV) ne mažiau kaip 20 procentinių punktų. Išlaikyti šį dydį privalu ir ketvirtaisiais bei penktaisiais paramos gavimo metais.
 
Pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ per visą programinį laikotarpį pateikta per 3 400 paraiškų, ūkininkams jau išmokėta apie 19 mln. Eur paramos.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 24 d. 08:45