Mokėjimo prašymai – tik pasibaigus finansiniams metams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.30

Mokėjimo prašymai – tik pasibaigus finansiniams metams

Mokėjimo prašymai – tik pasibaigus finansiniams metams
Ūkininkai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklas „Parama smulkiesiems ūkiams“ bei „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, turėtų atkreipti dėmesį, kad galutinius mokėjimo prašymus privalo teikti tik pasibaigus verslo plano įgyvendinimo (finansiniams) metams.
 
Minėtų veiklų įgyvendinimo taisyklėse numatyta, jog verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga, todėl verslo planus pareiškėjai numato įgyvendinti per tam tikrus kalendorinius metus ir galutinius mokėjimo prašymus gali pateikti kitais metais, kai baigiamas įgyvendinti verslo planas, t. y. pasibaigus finansiniams metams. Įgyvendinimo taisyklėse taip pat numatyta, kad mokėjimo prašymai gali būti teikiami ir popierine forma, ir per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS). Galutinės įgyvendinto projekto ataskaitos priimamos tik per ŽŪMIS.
 
Pasitaiko atvejų, kai pareiškėjai verslo planą baigia įgyvendinti, tarkime, metų viduryje, t. y. nepasibaigus kalendoriniams metams, ir iš karto pateikia galutinius mokėjimo prašymus. Tokiais atvejais nėra galimybės patikrinti, ar verslo planas įgyvendintas tinkamai, t. y. ar padidintas ūkio ekonominis dydis ir pasiekti ekonominio gyvybingumo bei priežiūros rodikliai.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra, siekdama išvengti situacijų, kai dokumentai pateikiami ne laiku ir todėl negali būti vertinami, priėmė sprendimą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklas „Parama smulkiesiems ūkiams“ bei „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ pateikiamų popierinių galutinių mokėjimo prašymų nepriimti, jei jie pateikiami nepasibaigus kalendoriniams (finansiniams) metams, numatytiems paraiškoje ar verslo plane. Jei nepasibaigus kalendoriniams (finansiniams) metams, numatytiems paraiškoje ar verslo plane, mokėjimo prašymai bus teikiami per ŽŪMIS, kur teikiami dokumentai registruojami automatiškai, jie turės būti atmesti.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 30 d. 10:24