Mokėjimo prašymai – tik atlikus investicijas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.10.22

Mokėjimo prašymai – tik atlikus investicijas

Mokėjimo prašymai – tik atlikus investicijas
Baigiantis 2007–2013 metų finansiniam laikotarpiui, paramos gavėjai turėtų suskubti vykdyti projektus ir teikti mokėjimo prašymus, siekdami, kad jų patirtos investicijos būtų kompensuotos. Primename, kad paramos gavėjai pagal daugelį investicinių priemonių baigti projektus ir pateikti galutinius mokėjimo prašymus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi iki 2015 metų birželio 30 dienos.
 
Mokėjimo prašymai kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo pagal paramos sutartyje arba paraiškoje numatytą grafiką. Mokėjimo prašymą su priedais paramos gavėjas turi asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į bet kurį NMA teritorinį paramos administravimo skyrių.
 
Svarbu įvykdyti visas numatytas sąlygas
 
Paramos gavėjai, įgyvendindami projektus pagal investicines priemones, turėtų atkreipti dėmesį, kad mokėjimo prašymus NMA teritoriniams skyriams jie turi pateikti tik tada, kai yra atliktos projekto įgyvendinimo laikotarpio investicijos.
 
Pasitaiko situacijų, kai projekto vykdytojas apmoka ir mokėjimo prašymą pateikia anksčiau, nei įsigytos prekės pristatomos į projekto įgyvendinimo vietą ar sumontuojama nusipirkta įranga. Pažymėtina, kad taip būti neturėtų. Atvykę į patikrą NMA darbuotojai turi rasti prekes ar sumontuotą įrangą projekto įgyvendinimo vietoje. Išimtis gali būti taikoma tik dėl montavimo darbų, jei neprašoma kompensacijos už įrangos sumontavimo darbus arba pateiktas ne paskutinis mokėjimo prašymas.
 
Patikrų metu dažnai nustatoma ir kitokių neatitikimų: randami kitokie, nei buvo numatyta sutartyje, įrenginio modeliai, skiriasi jų specifikacijos (pvz., ne toks aparato galingumas), neatitinka kiekiai. Taip pat nustatoma atvejų, kai netinkamai pritaikomos projekto viešinimo priemonės (nėra logotipo ar stendo), neapdrausta už paramos lėšas įsigyta įranga. Tikrinant statybas nustatoma, kad atliktų darbų aktuose numatytų ir faktiškai atliktų darbų kiekiai nesutampa, netvarkingai tvarkomi statybų apskaitos registrai ir dokumentacija.
 
Minėtų neatitikimų galima išvengti laikantis paramos paraiškoje bei sutartyje su NMA numatytų paramos teikimo sąlygų ir teisės aktuose nurodytų reikalavimų. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad jei, vykdant projektą, kyla poreikis ką nors keisti ar atsiranda neplanuotų pakitimų, apie visus atliekamus pakeitimus reikėtų informuoti NMA ir suderinti su ja.
 
Atidėlioti nepatariama
 
NMA specialistai pastebi, kad dauguma paramos gavėjų pateikia mokėjimo prašymus iki nurodyto termino likus vos kelioms dienoms ar paskutinę dieną. Paramos gavėjai tikisi, kad viskas praeis sklandžiai, tačiau tikrai ne visada taip nutinka. Paramos gavėjams kartais pritrūksta planavimo įgūdžių, jie nenumato, kiek laiko reikės pirkimams atlikti, neįvertina prekių pristatymo ar paslaugų teikimo terminų, todėl dažnai viena ar kelios sutartyje numatytos sąlygos nebūna laiku įgyvendintos.
 
Numatytas investicijas rekomenduojama pradėti atlikti tik gavus pranešimą apie paskirtą paramą arba pasirašius sutartį. Dažnai pasitaiko, kad įsipareigojimų nevykdo rangovai, reikia pažymų iš kitų institucijų, užtrunka pirkimo procedūros. Dėl šių ir kitų priežasčių vėluojama įgyvendinti projektus ir pateikti mokėjimo prašymus.
 
Projektų vykdytojai, kurie nori laiku įgyvendinti projektus, turi kontroliuoti rangovą, t, y. stebėti, kaip jis vykdo įsipareigojimus, sekti, ar tiekėjas nevėluoja pateikti prekių ar suteikti paslaugų, priešingu atveju, likus nedaug laiko iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos, gali paaiškėti, kad rangovas arba tiekėjas nespės atlikti numatytų darbų ar pristatyti technikos, įrangos.
 
Tais atvejais, kai paramos gavėjas pateikia galutinį mokėjimo prašymą, o patikros metu nustatoma, kad ne visos investicijos atliktos, gali būti pritaikyta sankcija – paramos susigrąžinimas.
 
Investicinių projektų įgyvendinimo ir mokėjimo prašymų teikimo terminų planavimo gaires galite rasti paspaudę nuorodą. Atkreipiame dėmesį, kad šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio – kiekvienu atskiru atveju terminai gali skirtis.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. spalio 22 d. 09:49