Mokėjimo prašymai – iki šios savaitės pabaigos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.05.26

Mokėjimo prašymai – iki šios savaitės pabaigos

Mokėjimo prašymai – iki šios savaitės pabaigos
Paramos gavėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, pateikę paraiškas 2010 m. ar 2012 m., mokėjimo prašymus turėtų pristatyti ne vėliau kaip iki šių metų gegužės 29 d.
 
Mokėjimo prašymus pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ kartu su pagrindžiančių dokumentų originalais bei kopijomis, buhalterinės apskaitos dokumentais (už atsiskaitomuosius paramos teikimo metus) ir investicijų įgyvendinimą pagrindžiančiais dokumentais priima Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai.
 
Primename, kad mokėjimo prašymai pagal šią priemonę teikiami du kartus: po trejų verslo plano įgyvendinimo metų ir pasibaigus penkerių metų laikotarpiui. Per trejus pirmuosius metus paramos gavėjai privalo investuoti ne mažesnę kaip 4 499 Eur (15 537 Lt) paramos sumą (be PVM). Per kitus dvejus verslo plano įgyvendinimo metus paramos gavėjai turi išlaikyti padidėjusį valdos ekonominį dydį (EDV) ir iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos investuoti visą 7 499 Eur (25 895 Lt) paramos sumą.
 
Paramos gavėjas, norintis įgyvendinti priemonę nesibaigus numatytam 5 metų įgyvendinimo laikotarpiui, turi padidinti EDV ne mažiau kaip 20 proc. ir atsiskaityti už investicijų, numatytų padaryti tais metais, už kuriuos buvo gauta parama, įgyvendinimą.
 
Daugiau informacijos apie išmokų dydžius ir mokėjimo prašymų teikimo tvarką rasite KPP priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ smulkiesiems ūkininkams iki š. m. gegužės vidurio išmokėta beveik 17 mln. Eur (daugiau kaip 58 mln. Lt) paramos.
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. gegužės 26 d. 17:17