Mokama parama už patiektą į rinką pieną
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.05

Mokama parama už patiektą į rinką pieną

Mokama parama už patiektą į rinką pieną
Nacionalinė mokėjimo agentūra per pirmąsias gruodžio dienas išmokėjo 60 mln. Lt (17,37 mln. Eur) papildomų nacionalinių išmokų už patiektą į rinką pieną. Tokių išmokų sulaukė daugiau kaip 36 tūkst. šalies ūkininkų.
 
Šiuo metu yra išmokėtos beveik visos šiems metams skirtos lėšos pagal šią paramos schemą – dar 2 mln. Lt (579 tūkst. Eur) turėtų būti išmokėti šiandien. Likusios lėšos (3,9 mln. Lt (1,13 mln. Eur)) bus išmokėtos 2015 m. pradžioje.
 
Papildomos nacionalinės išmokos už patiektą į rinką pieną mokamos pagal pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisykles. Parama skaičiuojama pagal 2006-2007 kvotos metais patiekto pieno kiekį.
 
Paramos lėšos skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Paramos dydis – 52 Lt (15,06 Eur) už atskaitos laikotarpio, t.y. 2006-2007 kvotos metų, pieno kiekio toną.
 
Nuo gruodžio 1 d. mokama ir pagrindinė tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą dalis.  Per pirmąsias keturias kalendorines žiemas išmokėta 178 mln. Lt (51,55 mln. Eur) daugiau kaip 34 tūkst. paramos gavėjų.
 
Tiesioginės išmokos bus mokamos iki 2015 m. birželio 30 d. Tačiau Nacionalinė mokėjimo agentūra deda visas pastangas, kad paramos lėšos kuo greičiau pasiektų paramos gavėjus. Šiai dienai iš viso yra išmokėta daugiau kaip 624 mln. Lt (180,72 mln. Eur).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 5 d. 15:29