Modernizavimo projektams finansuoti – papildomos paramos lėšos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.12.01

Modernizavimo projektams finansuoti – papildomos paramos lėšos

Modernizavimo projektams finansuoti – papildomos paramos lėšos
Paraiškos paramai pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ gauti šiemet buvo renkamos pavasarį, kovo–balandžio mėn. Kaip ir ankstesniaisiais metais, populiariausia buvo priemonės antroji veiklos sritis – „Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas“. Pastarosios biudžetas šiais metais siekė 148,5 mln. litų. Tuo tarpu paraiškose buvo prašoma keturis kartus daugiau paramos – 635 mln. litų. Iš pateiktų 3250 paraiškų paramos užteko penktadaliui – 704 projektams finansuoti.
 
Trys prioritetiniai sektoriai
 
Ūkininkų paraiškos, pateiktos pagal KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį, pirmiausiai buvo grupuojamos pagal tris prioritetinius sektorius – gyvulininkystės, augalininkystės ir paslaugų žemės ūkiui teikimo, bei jiems priklausančius subsektorius.
 
Gyvulininkystės sektoriuje buvo numatyti trys subsektoriai: „Mėsinė galvijininkystė“, „Kitos gyvulininkystės šakos“, „Paukštininkystė“.
 
Tuo tarpu augalininkystės sektoriuje išskiriami 5 subsektoriai: „Linininkystė ir sėklininkystė“, „Sodininkystė, uogininkystė ir daržininkystė“, „Rapsų auginimas“, „Cukrinių runkelių auginimas“, „Kitos augalininkystės šakos (įskaitant maistines bulves)“.
 
Visos paraiškos, jas priskyrus sektoriams ir subsektoriams, toliau buvo vertinamos pagal nustatytus įgyvendinimo taisyklėse pirmumo kriterijus. Taip buvo sudarytos paraiškų prioritetinės eilės.
 
Dėl konkurencijos – pirmumo kriterijai
 
Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąjį metinį biudžetą, jos vertinamos pagal taisyklėse numatytus pirmumo kriterijus. KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse iš viso numatyti 9 pirmumo kriterijai (pastarieji išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka):
 
  • Pareiškėjas nėra niekada gavęs EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
  • Pareiškėjo valdos dydis – iki 150 ha žemės ūkio naudmenų arba ūkyje laikoma iki 75 SGV.
  • Pareiškėjas yra iki 40 metų amžiaus paramos paraiškos pateikimo datai.
  • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
  • Ūkyje diegiamos inovacijos.
  • Paramos gavėjo ne mažesnė kaip 1 metų narystė kooperatyve, kuris ne mažiau kaip 18 mėnesių yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu (pripažintas ne vėliau kaip 2010 metais);
  • Paramos gavėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas (pripažintas ne vėliau kaip 2010 metais) ir veikia ne mažiau kaip 18 mėnesių. Atsižvelgiama į jį sudarančių narių skaičių;
  • Modernizuojamos asmenų, turinčiųjų ,,žaliąjį diplomą“ (jis suteikia teisę dalyvauti žemės ūkio srities švietimo ir profesinio praktinio mokymo veikloje), bei iš emigracijos grįžusių asmenų valdos.
  • Projektai, kurių turto grąža yra didesnė.
 
Papildomos paramos lėšos
 
Šių metų lapkričio 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu tarp KPP pirmosios krypties priemonių buvo perskirstytos lėšos – priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrajai veiklos sričiai skirtas biudžetas papildytas apie 61 mln. litų.
 
Tarp KPP priemonių perskirsčius paramos lėšas, gyvulininkystės sektoriui iš viso 2011 metais skirta daugiau nei 110,7 mln. litų paramos lėšų. Tuo tarpu augalininkystės sektoriui pridėta iki 96,7 mln. litų.
Papildomai skirtos lėšos numatytos svarbiausiąjį – pirmąjį pirmumo kriterijų paramai gauti tenkinantiems pareiškėjams. Jie taps paramos gavėjais, jeigu tenkins tinkamumo skirti paramą kriterijus. Šių lėšų turėtų užtekti dar daugiau kaip 300 modernizavimo projektų finansuoti.
 
Augalininkystės subsektoriuje „Sodininkystė, uogininkystė ir daržininkystė“ į papildomas paramos lėšas pretenduoja 3 projektai, „Rapsų auginimas“ – 21, „Kitos augalininkystės šakos“ – net 249 projektai.
Gyvulininkystės sektoriui pridėtos lėšos bus padalintos subsektoriaus „Kitos gyvulininkystės šakos“ pirmąjį pirmumo kriterijų tenkinantiems 49 projektams.
 
Svarbu pastebėti, kad papildomai skyrus paramos lėšas, koreguojasi ir prioritetinės paraiškų paramai gauti eilės – visi pirmąjį kriterijų tenkinantys projektai persikelia virš brūkšnio. Tai reiškia, kad pareiškėjai, kurie kreipėsi paramos šiems projektams finansuoti, bus toliau vertinami pagal tinkamumo skirti paramą kriterijus. Jei pareiškėjai atitiks šiuos kriterijus, jiems bus skirta ES parama.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:06