Miškų valdytojus pasieks daugiau kaip 3 mln. eurų paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.09.12

Miškų valdytojus pasieks daugiau kaip 3 mln. eurų paramos

Miškų valdytojus pasieks daugiau kaip 3 mln. eurų paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) informuoja, kad baigtos vertinti paraiškos, teiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ (toliau – Priemonė) pirmąjį š. m. kvietimą.
 
Paraiškų pagal Priemonę surinkimo laikotarpiu nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d. NMA buvo pateiktos 44 paraiškos, iš kurių 43 surinko nuo 31 iki 75 privalomų atrankos balų. NMA specialistai jau užbaigė tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą. Paaiškėjo, kad tinkamumo sąlygas atitiko 38 paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma yra daugiau kaip 3,46 mln. Eur. Jau artimiausiu metu patvirtinti paramos gavėjai sulauks NMA kvietimo pasirašyti paramos sutartis.
 
Primintina, kad paramos lėšomis finansuojamas:
  • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
  • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
  • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Projektų rengimo ar tikslinimo paslaugos finansuojamos tik tuo atveju, jei jos nesusijusios su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.
 
Pažymėtina, kad projektas turi būti įgyvendintas per laikotarpį, nurodytą paramos paraiškoje bei verslo plane, ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Mokėjimo prašymai kartu su papildomais dokumentais NMA teikiami užpildžius elektroninę formą, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema, kurios adresas: https://zumis.lt, KPP Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 12 d. 08:41