Miškų valdytojai pateikė paraiškas paramai gauti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.12.08

Miškų valdytojai pateikė paraiškas paramai gauti

Miškų valdytojai pateikė paraiškas paramai gauti
Lapkričio 30 d. baigėsi II-asis paraiškų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“ bei „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.
 
Šiuo metu turimais duomenimis, miško valdytojai pateikė 88 paraiškas, kuriose bendra paramos suma sudaro daugiau kaip 6 mln.. Eur, iš kurių 17 paraiškų pateikta miško veisimui, 10 paraiškų – miškams padarytos žalos prevencijai ir atlyginimui ir 61 projektams prašoma lėšų investicijoms į miškininkystės technologijas.
 
Pareiškėjams, kurie pretenduoja į paramą miško veisimui arba miškams padarytos žalos prevencijai ir atlyginimui, prašoma paramos suma yra mažesnė nei skirtoji ir jau pradėtas jų atitikties atrankos kriterijams vertinimas. Ar visoms pateiktoms paraiškoms bus skirta parama, paaiškės atlikus paraiškų tinkamumo vertinimą.
 
Daugiausia paramos paprašė miškininkai, investuojantys į miškininkystės technologijas. Jų bendra prašoma paramos suma yra didesnė kaip 5,6 mln. Eur, tuo tarpu skirta – šiek tiek daugiau, negu 4,3 mln. Eur. Tad jau dabar aišku, jog ne visiems pareiškėjams pakaks skirtosios paramos. Kam bus skirta parama, paaiškės sudarius paraiškų pirmumo eilę – surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus bei surikiuotos į prioritetinę eilę pagal atitiktį kriterijams.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš unsplash.com
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 8 d. 10:08