Miškų projektai surikiuoti pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.10.13

Miškų projektai surikiuoti pirmumo eilėje

Miškų projektai surikiuoti pirmumo eilėje
Rugsėjo 30 d. baigėsi paraiškų gauti paramą miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti teikimas. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko paraiškų, administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ buvo priimamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d.
 
NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams buvo pateiktos 212 paraiškų, kuriose prašoma daugiau kaip 2,21 mln. Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 mln. Eur paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma viršijo skirtąją, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė. Paaiškėjo, kad toliau bus vertinamos 199 paraiškos, surinkusios nuo 31 iki 65 balų.
 
Sudarant pirmumo eilę buvo atsižvelgiama į miško valdytojų paraiškose pateiktą informaciją dėl atitikties įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Tačiau tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija dar bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu duomenys skirsis registruose ar duomenų bazėse, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama.
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia. Miško valdytojai tolesnę savo pateiktų paraiškų administravimo eigą gali stebėti informaciniame portale.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškų pirmumo eilė sudaroma suteikiant paraiškoms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
Pateiktoms paraiškoms taikomi įgyvendinimo taisyklėse nustatyti atrankos kriterijai:
 
 • Pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – skiriami 25 balai.
 • Projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams:
  • projektas skirtas tik miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams – skiriama 20 balų;
  • projekte numatyti ne tik miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:
  • projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – skiriama 20 balų;
  • projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – skiriama 10 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias (išskyrus jaunuolynų ugdymą) – skiriamas 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 • Miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – skiriami 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:45