Miškų aplinkosaugai paprašyta daugiau paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.10.06

Miškų aplinkosaugai paprašyta daugiau paramos

Miškų aplinkosaugai paprašyta daugiau paramos
Rugsėjo 30 d. baigėsi paraiškų gauti paramą miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti teikimas. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ buvo priimamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 mln. Eur paramos lėšų.
 
Preliminariais duomenimis paraiškų teikimo laikotarpiu buvo surinkta 213 paraiškų, kuriose miškų valdytojai paprašė daugiau kaip 2,27 mln. Eur paramos. Kadangi prašoma paramos suma viršija skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Ji bus paskelbta artimiausiu metu.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškų pirmumo eilė sudaroma suteikiant paraiškoms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Pateiktoms paraiškoms taikomi įgyvendinimo taisyklėse nustatyti atrankos kriterijai:
 
 • Pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – skiriami 25 balai.
 • Projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams:
  • projektas skirtas tik miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams – skiriama 20 balų;
  • projekte numatyti ne tik miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:
  • projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – skiriama 20 balų;
  • projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – skiriama 10 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias (išskyrus jaunuolynų ugdymą) – skiriamas 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 • Miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – skiriami 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:48