Miško valdytojų paraiškų pirmumo eilė sudaryta triskart anksčiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.13

Miško valdytojų paraiškų pirmumo eilė sudaryta triskart anksčiau

Miško valdytojų paraiškų pirmumo eilė sudaryta triskart anksčiau
Informuojame, kad pareiškėjai, lapkričio 3 d. – gruodžio 30 d. laikotarpiu teikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (Priemonė), jau gali susipažinti su paraiškų pirmumo eile. Nors teisės aktuose nustatytas pirmumo eilės sudarymo terminas – 2023 m. vasario 10 d., Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai paraiškas įvertino gerokai anksčiau.
 
Pagal Priemonę sudarytoje paraiškų pirmumo eilėje išsirikiavo 182 paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 631 tūkst. Eur. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios, parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie atitiks tinkamumo skirti paramą reikalavimus.
 
Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatyti septyni paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Atlikus paraiškų prioritetinį vertinimą, paaiškėjo, kad daugiausia, t. y. 55 atrankos balus, surinko 7 paraiškos, 50 balų – 22 paraiškos, 45 balus –151 paraiška, 36 balai skiri 1 paraiškai ir 35 balai – 1 paraiškai.  Šiuo metu atliekamas paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Sprendimą dėl paramos skyrimo (neskyrimo) priims NMA direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais. 
 
Paraiškų pirmumo eilę galima rasti čia.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš pikist.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 13 d. 13:03