Miško plotus būtina deklaruoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.11

Miško plotus būtina deklaruoti

Miško plotus būtina deklaruoti
Miškininkai, tęsiantys prisiimtus įsipareigojimus pagal ankstesniojo finansinio laikotarpio programos su miškais susijusias priemones, kasmet privalo deklaruoti miško plotus tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu.
 
Kasmet deklaruoti miško plotą privalo paramos gavėjai, tęsiantys įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“. Šiais metais tiesioginių išmokų paraiškos priimamos iki birželio 6 d., pavėluotai iki liepos 1 d.
 
Deklaruoti įveisto miško plotus
 
Paramos gavėjai, dalyvaujantys priemonėje „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, privalo kasmet deklaruoti mišką tiesioginių išmokų paraiškoje iki to laiko, kol jie gauna miško priežiūros ir apsaugos bei prarastų pajamų išmokas.
 
Kasmet deklaruoti įveisto miško plotą privalu ir dalyvaujantiems priemonėje „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Šie paramos gavėjai turi deklaruoti įveisto miško plotą tiesioginių išmokų paraiškoje iki to laiko, kol jiems mokamos miško priežiūros ir apsaugos išmokos.
 
Jei tiesioginių išmokų paraiškoje nedeklaruojamas įveisto miško plotas, einamaisiais metais parama neteikiama, jei dvejus metus iš eilės tiesioginių išmokų paraiškoje nedeklaruojamas įveisto miško plotas, parama nutraukiama. Pastaruoju atveju priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ dalyviai privalo grąžinti išmokėtas miško priežiūros ir apsaugos išmokas ir prarastųjų pajamų kompensavimo išmokas, o priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ dalyviai privalo grąžinti miško priežiūros ir apsaugos išmokas.
 
Pavėluotai pateikus tiesioginių išmokų paraišką už kiekvieną pavėluotą darbo dieną apskaičiuota paramos suma mažinama 1 proc.
 
Deklaruoti ir saugomus miškus
 
Paramos gavėjai pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“ visu įsipareigojimu laikotarpiu kasmet privalo deklaruoti miško plotą, už kurį yra mokama parama. Pažymėtina, kad paraiškoje deklaruojami miško plotai turi sutapti su pirmaisiais priemonėje dalyvavimo metais paraiškoje nurodytu plotu. Jei miško plote buvo atlikta patikra vietoje, kurios metu nustatytas mažesnis plotas nei deklaruotas pirmaisiais priemonėje dalyvavimo metais pateiktoje paraiškoje, deklaruojamas miško plotas turi sutapti su patikros vietoje metu nustatytu plotu.
 
Įsipareigojimų laikotarpiu paraiškoje nedeklaravus miško ploto, už kurį teikiama parama, išmokos einamaisiais metais nemokamos. Išmokėta parama susigrąžinama dvejus metus iš eilės paraiškoje nedeklaravus miško plotų, už kuriuos skiriama parama.
 
Pavėluotai pateikus tiesioginių išmokų paraišką už kiekvieną pavėluotą darbo dieną apskaičiuota paramos suma mažinama 1 proc.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 11 d. 14:45