Miškininkų projektams įgyvendinti skirtos paramos pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.07.08

Miškininkų projektams įgyvendinti skirtos paramos pakanka

Miškininkų projektams įgyvendinti skirtos paramos pakanka
Birželio pabaigoje baigėsi paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ dvi veiklos sritis „Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Supažindiname su paraiškų rinkimo preliminariais rezultatais.
 
Paraiškas miškui įveisti šiais metais galima buvo teikti nuo kovo 29 d. iki birželio 25 d. Kaip ir ankstesniais metais paraiškos buvo priimamos tik elektroniniu būdu (užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą). Tai pirmasis šiais metais paraiškų rinkimo etapas, jam buvo skirta apie 8 mln. Eur paramos lėšų. Per beveik tris paraiškų rinkimo mėnesius buvo pateiktos 23 paraiškos, paprašyta beveik 330 tūkst. Eur paramos. Antras paraiškų rinkimo etapas numatytas rudenį, nuo rugsėjo 10 d. iki lapkričio 12 d.
 
Nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. buvo priimamos paraiškos dėl miškams padarytos žalos prevencijos ir atlyginimo. Per kelis mėnesius buvo pateiktos 8 paraiškos, paprašyta beveik 45 tūkst. Eur paramos. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta per 646 tūkst. Eur.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Miškininkai, pateikę paraiškas pagal veiklos sritį „Miško veisimas“, taps paramos gavėjais, kai tik bus priimtas sprendimas suteikti paramą (paramos sutartys nėra sudaromos).
 
Pareiškėjai pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ taps paramos gavėjais tik pasirašę paramos sutartis, jei vykdoma veikla yra susijusi su priešgaisrine apsauga. Tačiau paramos sutartis nesudaroma, jei atkuriamas stichinės nelaimės pažeistas miškas. Tokiu atveju pareiškėjas tampa paramos gavėju, kai priimamas sprendimas suteikti paramą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 8 d. 15:45