Miškininkų pateiktose paraiškose prašoma paramos suma neviršijo skirtosios
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.10

Miškininkų pateiktose paraiškose prašoma paramos suma neviršijo skirtosios

Miškininkų pateiktose paraiškose prašoma paramos suma neviršijo skirtosios
Gegužės 29 d. baigėsi paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ ir KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Supažindiname su paraiškų rinkimo preliminariais rezultatais.
 
Paraiškas miškui įveisti šiais metais galima buvo teikti nuo kovo 2 d. iki gegužės 29 d. Kaip ir ankstesniais metais, paraiškos buvo priimamos tik elektroniniu būdu (užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą). Tai pirmasis šiais metais paraiškų rinkimo etapas ir jam buvo skirta 15 319 400 Eur paramos lėšų. Per tris paraiškų rinkimo mėnesius buvo pateiktos 56 paraiškos, paprašyta 1 347 418 Eur paramos. Antras paraiškų rinkimo etapas numatytas rudenį, nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 30 d.
 
Tuo pačiu laikotarpiu buvo renkamos paraiškos dėl paramos miškų infrastruktūrai gerinti. Šiam paraiškų etapui buvo skirta 570 164 Eur, gautos 2 paraiškos, paprašyta 240 471 Eur paramos. Taigi ir pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ pateiktiems projektams finansuoti skirtosios paramos pakanka.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal nustatytus įgyvendinimo taisyklėse projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Miškininkai, pateikę paraiškas pagal veiklos sritį „Miško veisimas“, taps paramos gavėjais, kai tik bus priimtas sprendimas suteikti paramą (paramos sutartys nėra sudaromos). Tuo tarpu pareiškėjai pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ taps paramos gavėjais tik pasirašę paramos sutartis.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 10 d. 11:56