Miškininkų pateiktos paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.01.29

Miškininkų pateiktos paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje

Miškininkų pateiktos paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje
2020 m. gruodį miškininkai teikė paraiškas dėl paramos investicijoms į miškininkystės technologijas. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau užbaigė pirmą paraiškų vertinimo etapą – sudarė paraiškų pirmumo eilę. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios, parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie tenkins tinkamumo skirti paramą reikalavimus.
 
Dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ miškininkai galėjo kreiptis 2020 m. gruodžio 1–30 d. Paskutinį praėjusių metų mėnesį buvo pateiktos 27 paraiškos, kuriose paprašyta 2 434 659 Eur paramos. Šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 5 601 607 Eur paramos, tad skirtos sumos pakanka finansuoti visus 27 projektus.
 
Surinktas didžiausias balų skaičius – 70 balų
 
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Visos gruodį 27 miškininkų pateiktos paraiškos surinko reikiamą balų skaičių. Už atitiktį atrankos kriterijams joms skirti balai svyruoja nuo 70 iki 30. Daugiausia balų (70) surinko 3 paraiškos, mažiausiai balų (30) surinko 1 paraiška. Susipažinti su visoms paraiškoms suteiktais atrankos balais galima NMA specialistų sudarytoje pirmumo eilėje.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal nustatytus įgyvendinimo taisyklėse projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Įvertinus paraiškas dėl tinkamumo skirti paramą, projektai bus perduoti svarstyti Žemės ūkio ministerijos sudarytam Projektų atrankos komitetui (PAK). Pastarasis priims rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų. Vadovaudamasis PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priims žemės ūkio ministras ar jo įgaliotas asmuo. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.
 
Su prioritetiniais kriterijais ir už atitiktį skiriamais balais bei pagrindiniais reikalavimais pareiškėjams galima susipažinti veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Naudinga informacija
 
 
Ruvim Miksanskiy nuotrauka (pexels.com)
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 1 d. 13:36