Miškininkų paraiškų pirmumo eilė sudaryta dukart anksčiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.23

Miškininkų paraiškų pirmumo eilė sudaryta dukart anksčiau

Miškininkų paraiškų pirmumo eilė sudaryta dukart anksčiau
Iki balandžio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos paraiškos gauti paramą miškininkystės technologijoms įsigyti, o šiuo metu jau sudaryta ir šių paraiškų pirmumo eilė. NMA darbuotojai paraiškas įvertino itin greitai ir miškininkams, kad sužinotų, ar gavo paramą, neprireikė laukti teisės aktuose nustatytų 30 paraiškų vertinimui skirtų darbo dienų – paraiškų pirmumo eilė sudaryta beveik 2 kartus greičiau nei numatytas pirmumo eilės sudarymo birželio 10 d. terminas.
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ sudarytoje paraiškų pirmumo eilėje atsidūrė 44 paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau, kaip 4,1 mln. Eur. Primintina, jog šiam paraiškų rinkimo etapui (kovo 1 d. – balandžio 29 d.) skirta 5 mln. Eur paramos lėšų.
 
Įvertinus projektų atitiktį atrankos kriterijams, paaiškėjo, jog iš visų pirmumo eilėje atsidūrusių paraiškų net 43 paraiškos surinko daugiau kaip 30 (nuo 75 iki 31) atrankos balų. Primintina, jog privalomasis balų skaičius norint gauti paramą – 30 atrankos balų. Viena paraiška, surinkusi 26 atrankos balus, toliau nebus vertinama.
Paraiškų pirmumo eilę galima rasti čia.
 
Šis paraiškų rinkimo etapas – pirmasis iš dviejų šiais metais numatytų. Miškininkai teikti  paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ dar kartą turės galimybę šių metų spalio–lapkričio mėnesiais.
 
Primintina, jog pareiškėjams galės būti suteikta iki 100 tūkst. Eur paramos vienam projektui įgyvendinti, jei vykdomos šios veiklos: miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo (finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų), minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo (finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų).
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 24 d. 15:27