Miškininkų paraiškos surikiuotos į pirmumo eiles
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.14

Miškininkų paraiškos surikiuotos į pirmumo eiles

Miškininkų paraiškos surikiuotos į pirmumo eiles
Informuojame, kad sudarytos miško valdytojų gegužės 2 d – birželio 30 d. pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones pirmumo eilės.
 
Sudarius paraiškų, pateiktų pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ atrankos pirmumo eilę, paaiškėjo, kad iš 128 paraiškas teikusių pareiškėjų, 125 surinko reikalingą balų skaičių. Jiems numatyta paskirstyti 1 147 350,20 Eur paramos sumą. Prioritetinę eilę pagal šią veiklos sritį rasite čia.
 
Atlikus pagal KPP priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ pateiktų paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, nustatyta, kad nė viena jų nebus atmesta – visos 9 paraiškos surinko reikalingą balų skaičių. Primename, kad bendra prašoma paramos suma pagal šią veiklos sritį pateiktose paraiškose sudaro 793 638,26 Eur. Prioritetinę eilę pagal šią veiklos sritį rasite čia.
 
Tinkamumo vertinimas ir vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Siekdama paaiškinti, kaip vertinami paraiškose nurodyti atrankos kriterijai, NMA trumpai pristato paraiškų vertinimo tvarką. Pirmiausia atliekamas pagal KPP veiklos sritis „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ ir „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ pateiktų paraiškų atrankos vertinimas pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir su paramos paraiška pateiktus dokumentus.
 
Tiek pagal vieną, tiek pagal kitą veiklos sritį mažiausias galimas atrankos balų skaičius – 30, tad patikrinus atrankos balus, paramos paraiškos, pagal abi veiklos sritis surinkusios 30 ir daugiau atrankos balų, vertinamos pagal tinkamumą skirti paramą. Minėto balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Tinkamumo vertinimo metu nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti ir ar išlaidų kainos nėra padidintos.
 
Kitas gautų paraiškų vertinimo etapas – įvertinti atrankos balus. Tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pažymėtus atrankos kriterijus.
 
Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ galite susipažinti čia.
 
Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ galite susipažinti čia.
 
Tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 17 d. 16:44