Miškininkų dėmesiui!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.12.02

Miškininkų dėmesiui!

Miškininkų dėmesiui!
Miškų savininkai ir valdytojai kviečiami teikti paraiškas paramai pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ pirmąją veiklos sritį „Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės" gauti. Paraiškos šiais metais dar bus renkamos iki gruodžio 16 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.
 
Primename, kad pirmasis paraiškų pagal KPP priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ rinkimo etapas šiemet vyko metų pradžioje – nuo sausio 31 d. iki kovo 25 d. Tuomet paraiškas miškų savininkai ir valdytojai galėjo teikti pagal abi priemonės veiklos sritis. Atsižvelgus į priemonės aktualumą, nuspręsta paraiškas rinkti dar kartą pagal pirmąją priemonės veiklos sritį.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:06