Miškininkams skirtos paramos pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.04

Miškininkams skirtos paramos pakanka

Miškininkams skirtos paramos pakanka
Gegužės 31-oji buvo paskutinė diena, kurią šiais metais miškininkai galėjo teikti paraiškas investicijoms į miškininkystės technologijas finansuoti. Supažindiname su rezultatais.
 
Balandžio 1 d. – gegužės 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškas galėjo teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 243 329 Eur paramos lėšų. Preliminariais duomenimis per du mėnesius NMA teritoriniams skyriams buvo pateiktos 48 paraiškos, kuriose investicijoms į miškininkystės technologijas buvo paprašyta 4 400 099 Eur paramos. Taigi paraiškose prašoma paramos suma neviršija skirtosios.
 
Vertinimas pagal 7 atrankos kriterijus
 
Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.  Atsižvelgiant į surinktų balų skaičių sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 4 d. 10:32