Miškininkams paramos pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.05

Miškininkams paramos pakanka

Miškininkams paramos pakanka
Iki balandžio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo teikiamos paraiškos gauti paramą, skirtą investuoti į miškininkystės technologijas.
 
Šis paraiškų rinkimas truko 2 mėnesius (kovo 1 d. – balandžio 29 d.), per kuriuos dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ kreipėsi 42 miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Bendra jų prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 3,8 mln. Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 5 mln. Eur paramos lėšų.
 
Taigi, kadangi paramos lėšų paprašyta mažiau nei skirta, paramos pakanka visiems pareiškėjams.
 
Šis paraiškų rinkimo etapas – pirmasis iš dviejų šiais metais numatytų. Miškininkai teikti  paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ dar kartą turės galimybę šių metų spalio – lapkričio mėnesiais.
 
Primintina, jog pareiškėjai gali tikėtis iki 100 tūkst. Eur paramos vienam projektui įgyvendinti, vykdant šias veiklas: miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą (finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų), minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo (finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų).
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 5 d. 10:26