Miškams padarytai žalai atlyginti paramos lėšų pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.12.22

Miškams padarytai žalai atlyginti paramos lėšų pakanka

Miškams padarytai žalai atlyginti paramos lėšų pakanka
Šiais metais miškininkai turėjo galimybę antrą kartą teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirtos paramos pakanka.
 
Pagal KPP veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
 
Preliminariais duomenimis nuo spalio 17 d. iki gruodžio 16 d. buvo pateiktos 39 paraiškos, kuriose miškams padarytos žalos prevencijai ir atlyginimui buvo paprašyta beveik 560 000 Eur paramos. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 586 417 Eur paramos suma. Taigi paramos lėšų pakanka įgyvendinti visiems pateiktiems projektams.
 
Šiuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai vertina miškininkų pateiktas paraiškas pagal taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus. Remiantis kriterijais, paraiškai yra priskiriami balai. Jei paramos paraiška nesurenka taisyklėse nustatyto privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, ji atmetama ir toliau nevertinama. Paramos paraiškų vertinimo procesą sudaro trys dalys: administracinės atitikties tikrinimas, projektų atrankos vertinimas, tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gruodžio 22 d. 11:08