Miškams įveisti skirtos paramos pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.07

Miškams įveisti skirtos paramos pakanka

Miškams įveisti skirtos paramos pakanka
Balandžio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ priėmimo terminas. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Dėl paramos miškui įveisti pareiškėjai galėjo kreiptis nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. Per minėtą laikotarpį buvo pateikta 60 paraiškų, kuriose paprašyta 1 120 251 Eur paramos. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 9 797 662 Eur paramos lėšų.
 
Paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ buvo teikiamos internetu naudojantis ŽŪMIS sistema.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Paraiškas galėjo teikti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
 
Remiama veikla
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
 
Paraiškų vertinimas
 
Paramos paraiškų vertinimo etapai: atrankos vertinimas ir tinkamumo skirti paramą vertinimas. Paraiškoms taikomi administracinės atitikties reikalavimai automatiškai buvo patikrinti ŽŪMIS, naudojant viešųjų registrų ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vidinių administravimo sistemų duomenis.
 
Atliekant atrankos vertinimą sudaroma paraiškų pirmumo eilė, paraiškoms priskiriant tam tikrą balų skaičių už atitiktį veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ taisyklėse nurodyti 8 atrankos kriterijai, pagal kuriuos paraiškai suteikiamas tam tikras balų skaičius.
 
Vertinant paraiškos tinkamumą skirti paramą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus. Atitikę paramos skyrimo reikalavimus pareiškėjai bus tvirtinami kaip paramos gavėjai.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 7 d. 09:50