Miškams įveisti paprašyta per 793 tūkst. Eur paramos (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.13

Miškams įveisti paprašyta per 793 tūkst. Eur paramos (atnaujinta)

Miškams įveisti paprašyta per 793 tūkst. Eur paramos (atnaujinta)
Balandžio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ priėmimo terminas. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Dėl paramos miškui įveisti pareiškėjai galėjo kreiptis nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. Per du mėnesius buvo pateiktos 38 paraiškos, kuriose buvo paprašyta 793 898 Eur paramos, planuojamas apsodinti mišku plotas siekia 188 ha.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Paraiškas galėjo teikti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
 
Remiama veikla
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Pažymėtina, kad šiais metais buvo patvirtinti nauji veisiamų želdinių įkainiai bei didesnė kasmetinė išmoka už įveisto miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. Su reikalavimais pareiškėjams bei kita svarbia informacija galima susipažinti NMA svetainėje paskelbtame straipsnyje.
 
Paraiškų vertinimas
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ taisyklėse nurodyti 8 atrankos kriterijai. Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis, paraiškų pirmumo eilė bus sudaryta per 30 darbo dienų nuo paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Ji bus paskelbta NMA svetainėje.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 17 d. 10:27