Metodika – įvertinti neteisėtas sąlygas gauti paramą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.07

Metodika – įvertinti neteisėtas sąlygas gauti paramą

Metodika – įvertinti neteisėtas sąlygas gauti paramą
Žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu patvirtinta Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika. Šia metodika Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai vadovaujasi vertindami paraiškas ir administruodami paramos gavėjų projektus pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programos priemones.
 
Remdamiesi NMA informacinėse sistemose esančiais ir paraiškoje nurodytais duomenimis bei papildomai gautais dokumentais, NMA specialistai analizuoja projekto ryšį su kitais projektais. Vertinama, ar projektas atitinka šiuos rizikos kriterijus:
 
  • projekto įgyvendinimo vieta (geografinis ryšys), pvz., keli juridiniai arba fiziniai asmenys planuoja įgyvendinti arba įgyvendina projektus tuose pačiuose ar gretimuose pastatuose ar žemės sklypuose;
  • projekte numatyta vykdyti arba vykdoma veikla (ekonominis ryšys), pvz., skirtingų pareiškėjų ar paramos gavėjų projektuose nurodyta tokia pati veikla;
  • susiję asmenys, susiję projektai, partnerinės įmonės (teisinis ir (arba) asmeninis ryšys), pvz., kelių skirtingų paramos paraiškas pateikusių juridinių asmenų direktoriumi arba akcininku yra vienas ir tas pats asmuo;
  • projekto funkcinis nesavarankiškumas (funkcinis ryšys), pvz., skirtingų pareiškėjų, paramos gavėjų planuojama arba vykdoma veikla viena kitai daro įtaką;
  • susiję kitais ryšiais.
 
Metodika vadovaujamasi ir vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą, ir administruojant bei prižiūrint projektą.
 
Jei vertinant paraišką bus nustatyta, kad pareiškėjas tinkamas gauti paramą, tačiau paraiškoje taip pat įžvelgiama rizika pagal ne mažiau nei tris minėtus kriterijus, bus laikoma, kad sukurtos neteisėtos sąlygos. Tokiu atveju NMA specialistai paraišką papildomai įvertins pagal metodikos priede nurodytus kriterijus ir požymius. Nustačius, kad pareiškėjai sukūrė neteisėtas sąlygas, paraiška įvertinama kaip neatitinkanti sąlygų gauti paramą.
 
Jei pagal ne mažiau nei tris kriterijus rizika dėl neteisėtai sukurtų sąlygų nustatoma administruojant ir prižiūrint projektą, pradedamas įtariamo pažeidimo tyrimas. Atliekant pažeidimo tyrimą taip pat atsižvelgiama į visus metodikos priede išskirtus elementus ir požymius.
 
Tais atvejais, kai bus nustatyta, jog buvo sukurtos neteisėtos sąlygos gauti paramą, bus informuojamos teisėsaugos institucijos ir Žemės ūkio ministerija, taip pat bus sprendžiama dėl išmokėtos paramos susigrąžinimo.
 
Verta pažymėti, kad metodika netaikoma Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programos kompensacinėms priemonėms ir priemonei „Techninė parama“.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 9 d. 08:13