Metinės ataskaitos – iki gegužės 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.04.15

Metinės ataskaitos – iki gegužės 1 d.

Metinės ataskaitos – iki gegužės 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad iki mėnesio pabaigos, t. y. gegužės 1 d., investicinius projektus įgyvendinę paramos gavėjai NMA privalo pateikti metines projektų įgyvendinimo ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus.
 
Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę projektus pagal visas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones, kurių projektų priežiūros laikotarpis (3, 5 arba 7 metai po projekto įgyvendinimo) dar nėra pasibaigęs.
 
Svarbu laikytis prisiimtų įsipareigojimų
 
Vadovaujantis pateiktų ataskaitų duomenimis, bus vertinama, ar paramos gavėjai laikosi prisiimtų įsipareigojimų – ar nesikeitė remiamos veiklos pobūdis, projekto tikslai ir uždaviniai, projekto įgyvendinimo vieta ir sąlygos, taip pat, ar neparduotas arba kitaip neperleistas kitam asmeniui už paramos lėšas įgytas turtas ir turtas, į kurį buvo investuota, ar nenutrūko projekto veikla.
 
Vertinant pateiktas ataskaitas bus siekiama nustatyti, ar pasiekti ir išlaikyti projekto priežiūros rodikliai, bei, jei aktualu pagal priemonę, – ekonominio gyvybingumo rodikliai. Šiuos punktus paramos gavėjai raginami pildyti labai atsakingai.
 
Papildomi dokumentai
 
Kartu su metine ataskaita turi būti teikiami ir papildomi dokumentai, nurodyti atskiros priemonės įgyvendinimo taisyklėse, dažniausiai būtini – draudimo dokumentai bei draudimo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, finansinės ataskaitos už praėjusius ataskaitinius metus, kiti veiklą ir reikalavimų laikymąsi patvirtinantys dokumentai.
 
Ataskaitos turi būti teikiamos naudojantis ŽŪMIS
 
Projekto įgyvendinimo metinė ataskaita NMA turi būti teikiama tik el. būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt. Ataskaitos teikiamos, užpildant nurodytus elektroninės formos laukelius, o papildomi dokumentai pridedami nuskenuoti.
 
Labai svarbu, kad juridinių asmenų vardu ataskaitas teikiantys paramos gavėjai būtų pateikę įgaliojimus teikti dokumentus per ŽŪMIS, ar nėra pasibaigę jų įgaliojimų terminai. Jei praeitais metais pateiktuose įgaliojimuose nebuvo nurodyti jų galiojimo terminai, laikoma, kad atstovavimas fiziniam asmeniui naudotis ŽŪMIS juridinio asmens vardu buvo suteiktas tik vieniems metams, tad teikiant ataskaitą būtina pateikti naują įgaliojimą, rekomenduotina prieš 3 dienas iki dokumentų pateikimo NMA. Ataskaitos NMA gali būti teikiamos gavus iš NMA informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė.
 
Jei kyla klausimų dėl metinės ataskaitos pateikimo ir pildymo, reikėtų paspausti ŽŪMIS svetainės dešiniajame kampe esančią ikoną „Pagalba“, pateksite į pagalbos skiltį ŽŪMIS paslaugų gavėjo portalo pagalba. ŽŪMIS naudotojams neradus reikiamos pagalbos šioje skiltyje, rekomenduojama skambinti į NMA telefonais (8 5) 252 6999 arba 1841 ir dėl iškilusių klausimų pasikonsultuoti su NMA specialistais.
 
Raginame ataskaitas pateikti laiku
 
Metinė projekto įgyvendinimo ataskaita ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. 24 val. Paramos gavėjui iki šios dienos nespėjus pateikti ataskaitos, jam bus išsiųstas raštas, kuriuo bus nustatytas naujas ataskaitos pateikimo terminas. Ataskaitos nepateikus ir per papildomą laiką, paramos gavėjas gali sulaukti sankcijos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. balandžio 15 d. 10:45