Metinės ataskaitos – iki balandžio 30 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.05

Metinės ataskaitos – iki balandžio 30 d.

Metinės ataskaitos – iki balandžio 30 d.
Primename, kad iki balandžio 30 d. paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus, privalo įvykdyti svarbų įsipareigojimą – Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus. NMA specialistai atkreipia dėmesį į tai, kas aktualu teikiant ataskaitas per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS).
 
Visos ataskaitos – per ŽŪMIS
 
Žinotina, kad metinės ataskaitos pagal visas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones NMA gali būti teikiamos tik naudojantis ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Ataskaitos pildomos surašant reikalingą informaciją į nurodytus elektroninės formos laukelius, o papildomus dokumentus, teiktinus su ataskaita, reikia prisegti skenuotus.
 
Svarbiausi papildomi dokumentai, teiktini su metine ataskaita, – tai buhalterinės apskaitos dokumentai už ataskaitinius metus ir už paramos lėšas įsigytų investicijų draudimo dokumentai. Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2018 m. teikiant metines ataskaitas NMA papildomai reikės pateikti ir investicijų draudimo dokumentų apmokėjimo dokumentus.
 
Ar ataskaita pateikta?
 
Labai svarbu, teikiant ataskaitas per ŽŪMIS, nepildyti kelių vieno projekto ataskaitos formų, nes per metus NMA turi būti pateikta tik viena metinė ataskaita. Būna, kad paramos gavėjai užpildo kelias tų pačių projektų ataskaitų formas, nes nėra įsitikinę, ar užpildyta ataskaitos forma bus sistemoje. Žinotina, kad pasitikrinti, ar ataskaita yra ŽŪMIS, galima kitą dieną. Atliekami šie veiksmai: atveriamas langas „Pateikti dokumentai: Kaimo plėtros parama“ ir patikrinama, ar ten yra pateiktoji ataskaita. Jei ataskaita yra ir jai suteiktas registracijos numeris, vadinasi, ji pateikta ir kitą ataskaitą reikės teikti tik kitais metais.
 
Tuo atveju, jei kitą dieną po ataskaitos pateikimo ataskaita nematoma lango „Mano dokumentai“ skiltyje „Pateikti dokumentai: Kaimo plėtros parama“, reikėtų pasitikrinti skiltyje „Nepateikti dokumentai“ – gali būti, kad ataskaitos nepavyko pateikti dėl klaidų. Tokiu atveju, ištaisius nurodytas klaidas, galima pakartotinai pateikti ataskaitą. Jeigu sistemos rodomos klaidos nesuprantamos, NMA specialistai rekomenduoja kreiptis į NMA telefonais (8 5) 252 6999 arba 1841, arba rašyti pranešimą apie problemą per ŽŪMIS sistemą.
 
Ataskaita – už praėjusius metus
 
Taip pat labai svarbu, jog teikdami metinę ataskaitą paramos gavėjai atkreiptų dėmesį į prie ataskaitos formos nurodytą planuojamą pateikimo datą. Į šią datą svarbu atkreipti dėmesį, nes reikia, kad paramos gavėjai pateiktų metinę ataskaitą būtent už praėjusius ataskaitinius metus. Pavyzdžiui, šiais metais metinės ataskaitos teikiamos už 2016 metus, tai reikia pildyti tą ataskaitos formą, prie kurios nurodoma pateikimo data yra 2017-04-30. Ataskaitos formos, kurios pateikimo data yra 2018-04-30 arba vėlesni metai, pildyti šiais metais nereikia.
 
Jei reikia pagalbos
 
Jei visgi neaišku, kaip metinės ataskaitos forma turi būti pildoma arba iškyla kitų sistemos problemų, ŽŪMIS svetainės dešiniajame kampe yra ikona „Pagalba“, kurią paspaudus patenkama į pagalbos skiltį ŽŪMIS paslaugų gavėjo portalo pagalba. ŽŪMIS naudotojams neradus reikiamos pagalbos šioje skiltyje rekomenduojama skambinti į NMA telefonais (8 5) 252 6999 arba 1841, ir dėl iškilusių klausimų pasikonsultuoti su NMA specialistais.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 5 d. 10:02