Metas teikti mokėjimo prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.27

Metas teikti mokėjimo prašymus

Metas teikti mokėjimo prašymus
Įgyvendinantiems valstybės lėšomis remiamus projektus pagal Žinių perdavimo ir informavimo veiklos bei Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimo taisykles atėjo metas atsiskaityti už įgyvendintus projektus ir gautą avansą. Mokėjimo prašymus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pagalbos gavėjai turi pateikti iki š. m. lapkričio 15 d.
 
Projektus po šios datos įgyvendinantiems paramos gavėjams mokėjimo prašymus reikia pateikti  gruodžio mėnesį. Priemonės Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose dalyviai už lapkričio mėnesį patirtas išlaidas turi atsiskaityti ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. Įgyvendinantys projektus dar ir gruodžio mėnesį paramos gavėjai mokėjimo prašymą turi pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 12 d.
 
Šiek tiek daugiau laiko mokėjimo prašymams pateikti turės gaunantieji paramą žinių perdavimo ir informavimo veiklai vykdyti – iki š. m. gruodžio 30 d.
 
NMA gali pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą dėl objektyvių, nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių. Šiuo atveju priemonės vykdytojas iki nustatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino turi pateikti prašymą dėl mokėjimo prašymo ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo, jį pagrįsdamas atitinkamais dokumentais, rodančiais nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių buvimą.
 
Atkreipiame dėmesį, jog nurodytais terminais mokėjimo prašymus ir kitus atsiskaityti už išlaidas reikiamus dokumentus reikia pateikti, jeigu paramos sutartyje nebuvo nurodyta kitaip (jei sutartis sudaroma).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. spalio 27 d. 11:29