Metai prasideda nuo racionalių pasiūlymų mažinti patikrų skaičių žemdirbiams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.01.08

Metai prasideda nuo racionalių pasiūlymų mažinti patikrų skaičių žemdirbiams

Metai prasideda nuo racionalių pasiūlymų mažinti patikrų skaičių žemdirbiams
Patikrų optimizavimas ir sankcijų mažinimas žemdirbiams yra vienas svarbiausių šių metų Žemės ūkio ministerijos uždavinių. Tris mėnesius esamą situaciją analizavusi darbo grupė socialiniams partneriams pristatė pirmąsias įžvalgas ir pasiūlymus.
 
„Darbo grupės siekis  – pakeisti pačią patikros sampratą. Svarbiausias tikslas yra padėti ir patarti žemdirbiui, o ne jį bausti. Kartais susidaro įspūdis, kad mes patys sau esame griežtesni nei kitos šalys savo ūkininkams. Nekalbu apie reikalavimų nesilaikymą, bet mes turime įvertinti sankcijų adekvatumą ir išvengti patikrų dubliavimosi“, – sako žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
 
Darbo grupė išanalizavo Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos ir VšĮ „Ekoagros“ atliekamas patikras, jų susietumą ir turinį. Statistika rodo, kad 2017 m. buvo patikrinta 15 380 pareiškėjų, 2018 m. – 12 651, o 2019 m. tik 11 378. Taigi patikrų sumažėjo net 26 proc.
 
Centrinė ašis, apie kurią sukasi visas patikrų mechanizmas, yra Nacionalinė mokėjimo agentūra. Ministerijos darbo grupė siūlo nedubliuoti patikrų ūkiuose, o pilotinio projektu metu pas pareiškėją turėtų apsilankyti vienos institucijos atstovai, kurie po patikros reikalinga informacija pasidalintų su kitomis  suinteresuotomis institucijomis. Taip būtų taupomi administraciniai kaštai, o ūkininkai dėl sumažėjusių tikrinimų turėtų daugiau laiko ūkio darbams.
 
Bent vieną sankciją 2016 m. yra gavę 14 044 pareiškėjai (bendra sankcijų suma siekė beveik 11 mln. eurų), 2017 m. – 12 463 (3,71 mln. eurų), 2018 m. – 8 252 (4, 42 mln. eurų).
 
Žemės ūkio ministerijai ir jai pavaldžioms kontrolės institucijoms įgyvendinus įvairias iniciatyvas bei atlikus procedūrinius veiksmus, per trejus metus bent vieną sankciją gavusiųjų pareiškėjų skaičius sumažėjo net 40 proc., pritaikytų sankcijų – 60 proc., o įvairių skolų turinčių pareiškėjų skaičius sumažėjo 94 proc.
 
Darbo grupė pateikė 80 pasiūlymų (20 jų jau įgyvendinta), kurie padėtų sumažinti ir optimizuoti administracinę naštą žemdirbiams ir jiems taikomas sankcijas. Siekiant išvengti sankcijų jau pirmojoje stadijoje, bus dar daugiau dėmesio skiriama mokymams, atliekami teisės aktų keitimai, kiti veiksmai kontrolės, administravimo ir viešinimo srityse.
 
Dauguma siūlymų ketinama įgyvendinti jau šiemet, tačiau kai kuriems (pvz., tam, kad mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių ožkų ir karvių patikras atliktų ne dvi, o viena institucija) reiks dar ir Vyriausybės pritarimo.
 
Darbo grupė toliau tęs darbą ir artimiausiu metu su šalies savivaldybių atstovais aptars ne tik šiuos, bet ir ūkininkų informavimo apie būtinus darbus pasiūlymus. Galutinius administracinės naštos mažinimo pasiūlymus darbo grupė ketina pateikti iki šių metų kovo mėnesio pradžios tam, kad jie galėtų būti įgyvendinti kuo greičiau, o dauguma jų būtų taikomi jau 2020 m. žemės ūkio naudmenų deklaravimui.
 
Žemės ūkio ministerijos informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 9 d. 05:31