Melioracijos griovius prižiūrinčių ūkininkų dėmesiui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.17

Melioracijos griovius prižiūrinčių ūkininkų dėmesiui

Melioracijos griovius prižiūrinčių ūkininkų dėmesiui
Gegužės 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklės, kuriomis patikslintos sankcijos už tęstinės veiklos reikalavimų nesilaikymą.
 
Paramos pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ gavėjai, įvykdę prisiimtus įsipareigojimus, privalo vykdyti penkerių metų tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP 2014–2020) priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ arba ankstesniojo programinio laikotarpio  priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.
 
Reikalavimai vykdant tęstinę veiklą
 
Tęsiantieji įsipareigojimus kasmet bendrojoje paraiškoje privalo deklaruoti prižiūrimus melioracijos griovius.
 
Jei paramos gavėjas, pradėdamas vykdyti tęstinę veiklą, nepateikė paraiškos pagal KPP 2014–2020 priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ ar ankstesniojo programinio laikotarpio priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, jam taikoma paramos pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ sugrąžinimo sankcija.
 
Kitas reikalavimas – tęstinė veikla turi būti vykdoma ne mažesniame kaip pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ įsipareigotame plote, išskaičiavus 1 m pločio apsaugines juostas iš abiejų lygiagrečiai einančio melioracijos griovio pusių (2014 m. pateikusiems paraiškas apsauginių juostų išskaičiuoti nereikia).
 
Nesilaikantiems paminėto reikalavimo paramos gavėjams, pradedantiems vykdyti tęstinę veiklą, taikomos sankcijos, kurių dydis priklauso nuo sumažinto įsipareigoto griovių ploto. Jei paramos gavėjas sumažino įsipareigotą griovių plotą ne daugiau kaip 10 proc., investicinė parama susigrąžinama už sumažinto ploto dalį. Jei įsipareigotas griovių plotas sumažintas daugiau kaip 10 proc. – taikoma 10 proc. investicinės paramos susigrąžinimo sankcija.
 
Atsižvelgdami į taisyklių pakeitimus, prašome paramos gavėjų, kurie pradėję vykdyti tęstinę veiklą, griovių plotus sumažino dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kuo skubiau pateikti tai įrodančius dokumentus. Dokumentų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, kuriuose buvo pateiktos paraiškos pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 17 d. 11:41