Melioracijos griovių tvarkytojai turėtų neužmiršti tęstinių įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.05.13

Melioracijos griovių tvarkytojai turėtų neužmiršti tęstinių įsipareigojimų

Melioracijos griovių tvarkytojai turėtų neužmiršti tęstinių įsipareigojimų
Primename, kad pareiškėjai, pateikę paraiškas dėl melioracijos griovių tvarkymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, įsipareigoja 5 metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą.
 
Tai reiškia, kad įvykdę įsipareigojimus pagal minėtą priemonę, pareiškėjai turi toliau tęsti melioracijos griovių tvarkymo veiklą pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Melioracijos griovių tvarkymas“. Plotas, dėl kurio prisiimami tęstiniai įsipareigojimai, lieka toks pat, tik išskaičiuojamos 1 m pločio apsauginės juostos abiejose melioracijos griovio pusėse (didžiausias galimas ploto nuokrypis – 3 proc.). 
 
Vykdydami naujus įsipareigojimus pareiškėjai 5 metus privalo prižiūrėti melioracijos griovių šlaitus: juos nušienauti (šienavimą pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. ir baigti rugsėjo 30 d., nušienautą žolę galima susmulkinti ir paskleisti ant melioracijos griovio šlaito arba nupjauti ir išvežti iki rugsėjo 30 d.); iškirsti krūmus nuo melioracijos griovių šlaitų (iki rugsėjo 30 d.), išvežti nušienautą žolę ir iškirstus krūmus (iki rugsėjo 30 d.). Verta pasakyti, kad pažymėdamas atitinkamą  deklaravimo kodą pareiškėjas įsipareigoja arba nupjautą ir susmulkintą žolę išvežti, arba ją palikti paskleistą ant melioracijos griovio šlaito. Išmokos dydis priklauso nuo prisiimto įsipareigojimo.
 
Sutvarkius melioracijos griovius pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, prieš teikiant paraišką pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Melioracijos griovių tvarkymas“ tęstiniams įsipareigojimams vykdyti, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) privaloma pateikti pranešimą apie atliktus darbus. Pranešimo formą galite rasti NMA interneto svetainėje.
 
Pranešimą apie atliktus darbus pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ reikia pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (kitais būdais, pvz., paštu, faksu arba elektroniniu paštu pateikti pranešimai nepriimami). Gavusi šį pranešimą NMA patikrina, ar visi su paraiška pateiktoje sąmatoje numatyti darbai įvykdyti. Jei patikros metu nenustatoma neatliktų sąmatoje numatytų darbų, pareiškėjui išmokama paskirtoji paramos suma.
 
2012 m. pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ buvo patvirtintos 404 paraiškos 9,6 mln. Lt paramai gauti. Paramos gavėjai iki šių metų gegužės 9 d. jau pateikė 33 pranešimus apie atliktus darbus.
 
Šiais metais paraiškų rinkimo laikotarpiu (vasario 1 d. – gegužės 3 d.) paramos melioracijos grioviams tvarkyti kreipėsi 236 pareiškėjai, jų prašoma paramos suma siekia apie 5,4 mln. Lt.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:30