Melioracijos grioviams tvarkyti – parama nuo birželio 2 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.05.28

Melioracijos grioviams tvarkyti – parama nuo birželio 2 d.

Melioracijos grioviams tvarkyti – parama nuo birželio 2 d.
Nuo š. m. birželio 2 d. kviečiame teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“. Paraiškų laukiame Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki gruodžio 31 d.
 
Paramos pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ gali kreiptis fiziniai (ne jaunesni nei 18 metų amžiaus) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemė ūkio veikla ir nustatyta tvarka įregistravę valdą. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį (2012–2014 m.) – 50 000 Lt. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Priemonės paramos lėšomis finansuojami šie darbai: krūmų, augančių ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimas ir sutvarkymas; medžių bei kitos augalijos, augančios ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimas ir sutvarkymas; augalijos išvalymas iš melioracijos griovio dugno ir sutvarkymas; drenažo žiočių, latakų ir pralaidų išvalymas.
 
Paramos gavėjai įsipareigoja 5 metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą. Tai reiškia, kad, įvykdę įsipareigojimus pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, pareiškėjai toliau tęsia melioracijos griovių tvarkymo veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“. Verta pastebėti, kad minėtoje veikloje būtina dalyvauti su ne mažesniu plotu (galimas tik 3 proc. nuokrypis), išskaičiavus 1 m pločio apsaugines juostas iš abiejų lygiagrečiai einančių melioracijos griovio pusių.
 
Pateikusieji paraiškas pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ 2014 m. pranešimus apie atliktus darbus turės pateikti iki 2015 m. gegužės 15 d. Tinkamoms finansuoti priskiriamos išlaidos, padarytos nuo paramos patvirtinimo dienos iki 2015 m. gegužės 15 d.
 
Su priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
Pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ 2012–2013 m. pateikta apie 850 paraiškų, paramos gavėjams išmokėta daugiau kaip 8,6 mln. Lt.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 10:21