„Mažosios“ startuolių paraiškos jau surikiuotos į prioritetinę eilę
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.01.25

„Mažosios“ startuolių paraiškos jau surikiuotos į prioritetinę eilę

„Mažosios“ startuolių paraiškos jau surikiuotos į prioritetinę eilę
Informuojame, kad jau yra sudaryta prioritetinė eilė paraiškų, teiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai paramos suma yra iki 16 tūkst. Eur.
 
Paraiškos gauti paramą verslo pradžiai, kai prašoma paramos suma yra iki 16 tūkst. Eur, buvo rinktos 2018 metais lapkričio 19 d. – gruodžio 21 d. Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 1,6 mln. Eur. NMA iš viso gauta 440 šių paraiškų, kuriose bendra paramos suma beveik siekė 7 mln. Eur.  Iš visų 440 paraiškų į pirmumo eilę pateko 323 paraiškos, surinkusios privalomus 45 ir daugiau atrankos balų.
 
Atlikus minėtų 323 paraiškų atrankos vertinimą paaiškėjo, jog iš visų gautų paraiškų paramos lėšų pakanka 94 pareiškėjams, surinkusiems 55–65 atrankos balus. Jų prašoma bendra paramos suma sudaro per 1,4 mln. Eur. Paskaičiuota, jog paramos užtenka ir daliai pareiškėjų, kurie surinko 50 atrankos balų, – tokį balų skaičių surinko 98 pareiškėjai, dėl jų projektams reikalingų papildomų lėšų bus kreiptasi į Žemės ūkio ministeriją. Surinkusiems mažesnį atrankos balų skaičių (45) paramos lėšų nebepakanka.
 
Į paramą pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai paramos suma yra iki 16 tūkst. Eur, galėjo pretenduoti fiziniai bei naujai įsteigti, privatūs juridiniai asmenys, kurie yra savarankiški ir atitinka labai mažos įmonės statusą.
 
Parama teikiama vystyti ne žemės ūkio veiklas nurodytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, reglamentuotas įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremiamų veiklų sąraše.
 
Sudarius paraiškų atrankos eilę, bus vertinamas  paraiškų tinkamumas paramai gauti, kurio metu bus nustatytas pareiškėjo atitikimas įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems reikalavimams gauti paramą, taip pat tai, ar pareiškėjas prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.
 
Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priims Nacionalinė mokėjimo agentūra ir informuos pareiškėjus raštu. Gavęs agentūros sprendimą apie paramos skyrimą, pareiškėjas tampa paramos gavėju – paramos sutartis nebus sudaroma.
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 25 d. 14:25