Mažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų siekia 13 įmonių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.05

Mažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų siekia 13 įmonių

Mažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų siekia 13 įmonių
Nuo š. m. kovo 16 d. iki birželio 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ veiklos sritį „Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“.
 
Paramos tikslas – akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata ir gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas. Pagal Priemonę remiamos iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų.
 
Paraiškas pagal šią veiklos sritį priemonę galėjo teikti:
  • akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;
  • akvakultūros įmonių (užregistruotų ir turinčių galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą) asociacija;
  • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, tvarka pripažinta akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau – gamintojų organizacija).
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Paraiškos galėjo būti teikiamos ir projektai įgyvendinami kartu su partneriu (-iais).
 
Paramos intensyvumas, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, yra:
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra akvakultūros įmonė (užregistruota ir turinti galiojantį vet. patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą);
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja ir projekto partnerė (-ės), kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) yra akvakultūros įmonių (užregistruotų ir turinčių galiojantį vet. patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą) asociacija;
  • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja ir projekto partnerė (-ės), kaip projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), yra gamintojų organizacija.
         
Tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia paramos lėšos, dalį pareiškėjas (paramos gavėjas) privalo finansuoti savo lėšomis.
 
Didžiausia galima paramos suma vienam pareiškėjui yra 250 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skirta 1 600 000 eurų.
 
Galimybe gauti šią paramą pasinaudojo 13 įmonių. Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų atitikimo atrankos kriterijams vertinimas.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 5 d. 12:46