Mažiau pažeidimų – mažiau ir sankcijų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.03

Mažiau pažeidimų – mažiau ir sankcijų

Mažiau pažeidimų – mažiau ir sankcijų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad įgyvendinant projektą būtina laikytis teisės aktuose numatytų reikalavimų ir įsipareigojimų. Priešingu atveju gali būti taikomos sankcijos – mažinama paramos suma, o nustačius sunkius nusižengimus – parama gali būti ir neskiriama. NMA, išnagrinėjusi pritaikytų sankcijų atvejus, pataria paramos gavėjams, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad sankcijos būtų taikomos kuo rečiau.
 
Dokumentuose pateikiama tiksli informacija
 
Projektų vykdytojai, teikdami mokėjimo prašymą, žino, kad NMA, prieš išmokėdama paramą, privalo įsitikinti, ar projektas įgyvendinamas tinkamai, todėl ir atlieka patikras vietoje. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai atliekant patikras nustatoma, jog dokumentuose pateikiama netiksli ar neteisinga informacija, – tuomet projekto vykdytojas negali tikėtis, kad visa jam skirta paramos suma bus išmokėta.
 
Projektų kontrolė vykdoma ir projektų priežiūros laikotarpiu, t. y. 5 arba 7 metus po projekto įgyvendinimo: įsipareigojimų laikymasis tikrinamas paramos gavėjams kiekvienais metais pateikus metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, taip pat papildomai atliekant patikras vietoje. Jei atliekant jas aptinkama neatitikimų, taip pat galima sulaukti sankcijų – grąžinti NMA dalį paramos ar net visą paramą.
 
Dažniausi sankcijų taikymo atvejai
 
Apibendrinant visas pagal KPP veiklos sritis pritaikytas sankcijas pastebėta, kad dažniausi sankcionavimo atvejai buvo nustačius, kad mokėjimo prašyme deklaruotos išlaidos yra visai arba iš dalies netinkamos finansuoti. Dažnai sankcijos buvo taikomos ir dėl pavėluotai pateikto mokėjimo prašymo, dėl neteisingai įvykdytų pirkimų. Retesnės sankcijų taikymo priežastys – mokėjimo prašyme prašoma paramos suma daugiau kaip 10 proc. viršijo paramos gavėjui skirtą sumą, už paramos lėšas įsigytas turtas nebuvo apdraustas. Dažniausias nusižengimas pagal didelio pareiškėjų susidomėjimo sulaukiančią veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – be NMA sutikimo įkeistas už paramos lėšas įsigytas turtas.
 
Įsipareigojimai – iki pat projekto priežiūros pabaigos
 
Žinotina, kad net ir tuo atveju, kai buvo išmokėta mažesnė nei patvirtinta parama arba jos dalį teko grąžinti, prisiimtų įsipareigojimų būtina ir toliau laikytis iki pat projekto priežiūros pabaigos datos. NMA ragina paramos gavėjus rimtai vertinti reikalavimus gauti paramą, būti atsakingais, atidžiais ir nuosekliais tiek įgyvendinant projektą, tiek projekto priežiūros laikotarpiu.
 
Primintina, kad paramos gavėjo įsipareigojimai yra nustatyti atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Taip pat įsipareigojimai išdėstyti paraiškoje gauti paramą bei, jei buvo pasirašyta, paramos sutartyje – kiekvienas pareiškėjas teikdamas paraišką parašu patvirtina jam aktualių įsipareigojimų laikymąsi. Tai darant, projektas bus įgyvendintas sklandžiai ir sėkmingai, o parama laiku pasieks jo vykdytoją.
 
Primename, kad sankcijų dydžiai už minėtus pažeidimus nustatyti Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus taikymo metodikoje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 3 d. 10:56