Mažesnė įsipareigojimų našta paramos gavėjams – metines ataskaitas turi teikti ne visi
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.03

Mažesnė įsipareigojimų našta paramos gavėjams – metines ataskaitas turi teikti ne visi

Mažesnė įsipareigojimų našta paramos gavėjams – metines ataskaitas turi teikti ne visi
Balandžio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) administravimo taisykles (Administravimo taisyklės), buvo pakeista nuostata dėl paramos gavėjų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikiamų metinių ataskaitų.
 
Investicinius projektus įgyvendinę paramos gavėjai turi įsipareigojimą kiekvienais projekto kontrolės laikotarpio metais (3, 5 arba 7 metus po projekto įgyvendinimo) NMA teikti metines ataskaitas bei papildomus dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus. Pakoreguotose Administravimo taisyklėse įtvirtinta nauja nuostata dėl šių ataskaitų teikimo.
 
Nuo šiol paramos gavėjai, įgyvendinę projektus pagal KPP priemonių:
  • „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ ir
  • „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“,
užbaigto projekto metines ataskaitas privalės teikti tik paskutiniais projekto kontrolės metais.
 
Taigi, jei projekto priežiūros laikotarpis baigiasi 2023 m. birželio 1 d., paramos gavėjas nei už 2020, nei už 2021 metus metinės ataskaitos teikti neprivalės. Metinė ataskaita turės būti teikiama tik už 2022 metus, 2023 metų pradžioje – iki gegužės 1 d.
 
Paramos gavėjams, įgyvendinusiems projektus pagal šių KPP priemonių:
  • „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklą „Jaunuolynų ugdymas“,
  • „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
  • „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“,
  • „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Parama vietiniams keliams“,
  • „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“,
užbaigto projekto metinių projekto ataskaitų teikti nereikės.
 
NMA, siekdama užtikrinti tinkamą šių projektų priežiūrą visu kontrolės laikotarpiu kasmet įsipareigoja pati tikrinti duomenis apie paramos gavėjų atitiktį priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems įsipareigojimams, prioritetiniams kriterijams bei projekto priežiūros rodikliams.
 
Pagal kitas KPP priemones projektus įgyvendinę paramos gavėjai, kaip ir anksčiau, visu projekto kontrolės laikotarpiu, privalės teikti metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus bei būtinus papildomus dokumentus prie jų iki einamųjų metų gegužės 1 d.
 
Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad šiemet šių ataskaitų pateikimo NMA terminas dėl Lietuvoje paskelbto karantino pratęstas dviem mėnesiams – užbaigto projekto metinės ataskaitos už 2019 metus Administravimo ir priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka NMA bus priimamos iki 2020 m. liepos 1 d.
 
Naujausią Administravimo taisyklių redakciją rasite čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 7 d. 08:53