Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.02.28

Lygiateisiškumas ir nediskriminavimas – būtini principai vykdant pirkimus

Lygiateisiškumas ir nediskriminavimas – būtini principai vykdant pirkimus
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai, siekdami padėti klientams išvengti pirkimo vykdymo pažeidimų, atkreipia dėmesį į pasitaikančius atvejus, kai pareiškėjai ar paramos gavėjai nesilaiko tam tikrų pirkimų principų.
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą bei Lietuvos žuvininkystės 2014–2020 metų sektoriaus veiksmų programą, siekdami, kad jų išlaidos, patirtos įsigyjant investicijas, būtų finansuotos paramos lėšomis, privalo pirkimus atlikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymu, jeigu jie yra perkančiosios organizacijos. Tuo tarpu neperkančiosios organizacijos turi vadovautis pirkimo taisyklėmis, tvirtinamomis žemės ūkio ministro įsakymu.
 
Tiek perkančiosios, tiek neperkančiosios organizacijos, vykdydamos pirkimus, privalo laikytis visų pirkimų principų, įtvirtintų minėtose taisyklėse bei Viešųjų pirkimų įstatyme. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo pirkimų principų. Tuo tarpu neperkančiosios organizacijos, įsigydamos prekes, paslaugas ar darbus, turi vadovautis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principais.
 
NMA specialistai, siekdami padėti klientams išvengti pažeidimų, atkreipia dėmesį į dažniau pasitaikančius pirkimų vykdymo atvejus, kai nesilaikoma lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų.
 
Pirkimų tvarką reglamentuojančių nuostatų pažeidimų pavyzdžiai
 
Paprastai laikoma diskriminacine sąlyga, jei pirkimo dokumentuose nustatomas per trumpas pirkimo sutarties, sudaromos su tiekėju, įgyvendinimo terminas. Tokiu atveju daliai tiekėjų gali būti užkertamas kelias dalyvauti pirkime ir teikti pasiūlymus. Tam, kad kiekvienam suinteresuotam tiekėjui būtų sudarytos lygiavertės sąlygos dalyvauti pirkimo procedūroje, pareiškėjai pirkimo dokumentuose turėtų nustatyti proporcingą sutarties sudėtingumui įgyvendinimo terminą.
 
Pavyzdžiui, trijų darbo dienų prekės pristatymo terminas galėtų būti laikomas diskriminacine sąlyga, jeigu potencialus tiekėjas neturi prekės savo sandėlyje ar pan., todėl 3 d. d. terminas prekei pristatyti jam būtų per trumpas. Taigi tiekėjas, kuris galimai pasiūlytų mažesnę konkrečios prekės kainą, yra eliminuojamas iš pirkimo ir pasiūlymo neteikia, o prekė įsigyjama už didesnę kainą. Dėl tokios situacijos investicijai skirtos lėšos galimai nebūtų racionaliai panaudotos.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad projektų vykdytojai pirkimo dokumentuose turėtų aiškiai nustatyti ir galimą sutarties įvykdymo pratęsimo terminą, kad suinteresuotiems tiekėjams būtų sudaromos vienodos sąlygos jį įvertinti. Tokiais atvejais, kai pratęsimo terminas nėra apibrėžiamas konkrečia data, o, pvz., nurodoma, kad „sutarties įvykdymo terminas gali būti pratęstas“, dėl tam tikrų nenumatytų priežasčių pirkimą laimėjusiam teikėjui gali būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos.
 
Pavyzdžiui, pusei metų pratęsiamas projekto įgyvendinimo terminas, o pareiškėjas kartu pusei metų pratęsia ir pirkimo sutarties įgyvendinimo terminą. Potencialus tiekėjas negalėjo ir neturėjo numatyti, kad sutarties įgyvendinimo terminas gali būti tokios trukmės, todėl galimai neteikė pasiūlymo. Šiuo atveju tiekėjui, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis, kurios terminas pratęstas proporcingai pratęstam projekto įgyvendinimo terminui, sudaromos išskirtinės sąlygos kitų tiekėjų atžvilgiu. Toks atvejis galėtų lemti pirkimų tvarką reglamentuojančių nuostatų pažeidimą.
 
Primename, kad už pažeidimus taikomos sankcijos vadovaujantis žemės ūkio ministro patvirtinta Sankcijų, pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. vasario 28 d. 11:16