Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos – prioritetinėje eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.18

Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos – prioritetinėje eilėje

Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos – prioritetinėje eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos, NMA pateiktos šių metų rugpjūčio 17 d. – spalio 30 d., surikiuotos į paraiškų prioritetinę eilę.
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ NMA buvo pateikta 13 paraiškų, kuriose bendra paramos suma sudarė 460 tūkst. Eur. Šiam, antrajam šiais metais, paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 500 tūkst. Eur paramos lėšų. Taigi visiems paraiškas pateikusiems pareiškėjams paramos lėšų pakanka.
 
Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, paaiškėjo, kad visos paraiškos surinko privalomąjį 45 atrankos balų skaičių: didžioji dalis paraiškų, net 9, surinko maksimalų 100 atrankos balų skaičių, viena paraiška surinko 90, viena – 80 ir dvi paraiškos surinko po 75 atrankos balus.
 
Su paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Toliau bus vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, t. y. bus vertinama, ar paraiškos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, ar suplanuotos išlaidos yra būtinos įgyvendinant projektą, ar jos tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
 
Primintina, jog pagal KPP veiklos sritį Lietuvos kaimo tinklo nariams parama skiriama, siekiant juos paskatinti aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose, teikti paramą Europos inovacijų partnerystės grupėms, prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo, teikti techninę pagalbą teritorinių ir tarptautinių vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimui ir VVG mokymams. Daugiausia paraiškų šią veiklą vykdyti pateikė Kauno apskrities Lietuvos kaimo tinklo nariai (8), taip pat – Vilniaus (4), viena paraiška registruota Alytaus apskrityje.
 
Paramos dydis pareiškėjui bus skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, į paramos sumą įskaičiuojant PVM, kompensuojant iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 18 d. 14:02