Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos – pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.12.12

Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos – pirmumo eilėje

Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos – pirmumo eilėje
Informuojame, kad Lietuvos kaimo tinklo (LKT) paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teiktos nuo š. m. rugsėjo 30 d. iki spalio 18 d., jau surikiuotos paraiškų pirmumo eilėje. Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, paaiškėjo, kad paramos pakanka didžiajai daliai pareiškėjų.
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ buvo pateiktos 9 paraiškos. Bendra jose prašoma paramos suma – 315 440 Eur. Šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 200 000 Eur. Suskaičiavus pareiškėjų surinktus atrankos balus, paaiškėjo, jog maksimalų 100 balų skaičių surinko 5 paraiškos, 95 atrankos balus – 1 paraiška. Šių 6 pareiškėjų pateiktoms paramos paraiškoms vertinti po NMA kreipimosi ir siūlymo Žemės ūkio ministerija skyrė papildomų lėšų.
 
Tuo tarpu likusiems 3 pareiškėjams, surinkusiems 90, 80 ir 70 balų, šiam kvietimui skirtos paramos nepakako.
 
Paraiškų pagal veiklos sritį pirmumo eilę rasite čia.
 
Primintina, kad paramos pagal veiklos sritį galėjo kreiptis nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys (pvz.: nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantis veiklos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus, esantis LKT svetainėje LKT narių sąraše. Projektais bus skatinama aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose, viešinti EIP veiklos grupių veiklą, rengti komunikacijos projektus suinteresuotiesiems subjektams bei vykdyti kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nurodytas veiklas.
 
Vienam projektui vykdyti kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 12 d. 11:03