Lietuvos kaimo tinklo nariai vėl gali teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.08.18

Lietuvos kaimo tinklo nariai vėl gali teikti paraiškas

Lietuvos kaimo tinklo nariai vėl gali teikti paraiškas
Šią savaitę Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) Lietuvos kaimo tinklo narius dar kartą šiais metais kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“.
 
Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai, pasinaudodami parama, turės galimybę keistis gerąja patirtimi ir gerąja praktika, taip didinti KPP žinomumą, gerinti KPP įgyvendinimo kokybę: skatinti aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose, teikti paramą Europos inovacijų partnerystės grupėms, prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo, teikti techninę pagalbą teritoriniam ir tarptautiniam vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimui ir VVG mokymams. 
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 500 000 Eur paramos lėšų.
 
Paraiškos teritoriniuose paramos administravimo regionams skyriuose bus renkamos iki spalio 30 d.
 
Kas gali kreiptis paramos
 
Į paramą gali pretenduoti nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantys veiklos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus (LKT narių sąrašą rasite čia). 
 
Parama neteikiama LKT nariui, veikiančiam vietos lygmeniu kaimo vietovėje, pavyzdžiui, kaimo bendruomenei, kitai nevyriausybinei organizacijai, viešajai įstaigai, veikiančiai vietos lygmeniu.
 
Kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
 
Vienam projektui vykdyti kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų, o didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą vienam pareiškėjui negali būti didesnė kaip 50 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.
 
Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, į paramos sumą įskaitant PVM.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ bus atrenkamos pagal atrankos kriterijus ir sudaroma paramos paraiškų pirmumo eilė. Paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir registruose esančią informaciją.
 
Didžiausias projektų atrankos balų skaičius – 100, mažiausias – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta.
 
Pateikiami atrankos kriterijai ir už atitiktį jiems skiriami balai:
 
1. Projektas bus įgyvendinamas:
  • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
  • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
  • iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
2. Komunikacijos projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo (projekto rezultatas – pasiūlomi konkretūs problemos sprendimo būdai, siūlymai dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo) – suteikiama 20 balų.
 
3. Projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:
  • daugiau nei 150 asmenų – 40 balų;
  • nuo 101 iki 150 asmenų įskaitytinai – 30 balų;
  • nuo 51 iki 100 asmenų įskaitytinai – 20 balų;
  • nuo 31 iki 50 asmenų įskaitytinai – 10 balų.
4. Komunikacijos projektas skirtas gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaidai – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 18 d. 13:13