Lietuvos kaimo tinklo nariai pasirengę „gyviems“ renginiams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.03.08

Lietuvos kaimo tinklo nariai pasirengę „gyviems“ renginiams

Lietuvos kaimo tinklo nariai pasirengę „gyviems“ renginiams
Vasario mėnesį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai buvo kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“. Po karantino tai pirmas paraiškų rinkimas dėl renginių, kurie galės būti rengiami ne elektroniniu būdu, o gyvai, organizavimo, tad nenuostabu, jog paraiškų pateikta tiek, kad galės būti paskirstyta visa paraiškų rinkimo etapui skirta paramos suma.
 
Preliminariais duomenimis, pagal veiklos sritį pateikta 10 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 307 730 Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 000 Eur paramos lėšų.
 
Vadovaujantis teisės aktais, bendrai prašomai paramos sumai viršijus skirtąją, tik sudarius paraiškų pirmumo eilę paaiškėja, kuriems pareiškėjams paramos visiškai pakanka, o dėl kurių projektų įgyvendinimo finansavimo gali prireikti kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo. Atrankos kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamos pateiktos paraiškos, ir už atitiktį kuriems bus skiriamas atitinkamas balų skaičius, galima rasti kvietime teikti paraiškas, taip pat šiame straipsnyje.
 
Primintina, jog projektams, kuriuos numato įgyvendinti nacionaliniu lygiu veikiantys ir LKT narių sąraše esantys LKT nariai, finansuoti gali būti skiriama iki 50 000 Eur arba 25 000 Eur, jei pareiškėjui jau buvo skirta parama trims arba daugiau projektų pagal šią priemonę.
 
Kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų – teminių renginių, skirtų suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti, vienos dienos renginių „Atviras ūkis“, renginių „Gerieji KPP pavyzdžiai“, KPP viešinimo akcijų.
 
Projektus būtina įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Taip pat žinotina, jog, vasario 25 d. pakeitus paraiškų pagal KPP priemones surinkimo 2022 m. grafiką, šiemet paraiškas pagal veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ bus galima teikti dar kartą – birželio 1–30 d.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 8 d. 14:00