Lietuvos kaimo tinklo nariai ir vietos veiklos grupės pateikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.21

Lietuvos kaimo tinklo nariai ir vietos veiklos grupės pateikė paraiškas

Lietuvos kaimo tinklo nariai ir vietos veiklos grupės pateikė paraiškas
Nuo kovo 2 d. iki gegužės 15 d. paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galėjo teikti Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai ir šalies vietos veiklos grupės (VVG). Pateikiame paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Gauta 10 LKT narių paramos paraiškų
 
Per daugiau kaip du paraiškų teikimo mėnesius pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ NMA buvo pateikta 10 paraiškų. Bendra paraiškose prašoma paramos sudaro 338 787 Eur, o šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 350 000 Eur paramos lėšų. Taigi paramos pakaks visiems paraiškas pateikusiems LKT nariams.
 
Pateiktos 3 VVG paraiškos
 
Nurodytu laikotarpiu paraiškas teikė ir VVG pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ VVG teritorinio bendradarbiavimo ir VVG tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti.
 
Pagal veiklą „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ NMA užregistruotos 2 paraiškos, jose bendra prašoma paramos suma sudaro 200 000 Eur. Pagal veiklą „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ buvo pateikta 1 paraiška, joje prašoma paramos suma yra 68 254 Eur.
 
Primintina, jog šiuo paraiškų surinkimo etapu teritorinio bendradarbiavimo projektams buvo skirta 162 440 Eur, taigi prašantiems paramos šiai veiklai vykdyti paramos lėšų pritrūko. Tuo tarpu tarptautinio bendradarbiavimo projektams buvo skirta 369 870 Eur, tad šiai veiklai vykdyti paramos lėšų pakako.
 
Įvertinus pateiktų paraiškų atitiktį atrankos kriterijams bei atlikus jų tinkamumo gauti paramą vertinimą, dėl papildomų lėšų skyrimo tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti bus kreipiamasi į Žemės ūkio ministeriją.
 
Paraiškos bus renkamos dar kartą
 
Paraiškas pagal minėtas veiklos sritis gauti paramą tiek LKT nariai, tiek VVG šiemet galės teikti dar ne kartą. NMA paraiškas pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ kvies teikti nuo rugpjūčio 17 d., o pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ tarptautinių projektų iniciavimui, tarptautinių projektų vykdymui bei teritorinių projektų vykdymui – jau nuo birželio 1 d.
 
Primintina, jog paramos pagal veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ gali teikti nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys, atitinkantis veiklos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, į paramos sumą įskaitant PVM, kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.
 
Paramos, skirtos teritoriniams bendradarbiavimo projektams įgyvendinti, gali kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG, o jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG, tarptautiniams projektams inicijuoti ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams vykdyti be minėtų – dar ir kitas viešasis juridinis asmuo, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją.
 
Paramos suma vienam teritoriniam bendradarbiavimo projektui vykdyti gali siekti 100 000 Eur, o numatytas paramos intensyvumas iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Pretenduojantys į paramą dėl tarptautinių projektų gali tikėtis gauti 3 000 Eur vienam tarptautiniam projektui inicijuoti, 100 000 Eur tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti. Tiek rengiant tarptautinius projektus, tiek juos vykdant visos tinkamos investicijos bus kompensuojamos 100 proc.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 21 d. 13:00